Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2003

Häggums Hembygdsförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2003.

Styrelse har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Karl-Erik Thorell sekr. Barbro Bood och Berit Wilsson ledamöter. Suppleanter Leif Larsson, Anders Kindbom och Fredrik Ekengren. Föreningens representant för Billingsbygden är Anders Larsson. Conrad Johansson och Karl-Erik Thorell är valda representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar.
Styrelsen har utsett Stig Bood och Yvonne Conradsson att ha visst ansvar vid Emmes stûva respektive Torpleden och Fredrik Ekengren som ansvarig utgivare för hemsidan.Medlemmar vid årets slut är 124 (representerande 168 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse (se nedan). Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Årsmöte hölls onsdagen den 29 mars i Bygdegården med 25 deltagare. För underhållning med musik, historier och allsång svarade ”Gehörspelarna” Göte, Anders och Diter. Efter kaffe med semla så var det dags för årsmötesförhandlingar vars huvudpunkt var antagande av ny stadga med namnändring till Häggums Hembygdsförening.

Arkiv. Arbetet har fortsatt med att förteckna och ordna arkivet. Från och med årsskiftet är arkivet överflyttat till Ranstadsverket och hyran av rum i Bygdegården har avslutas.

Nationaldagen
Nationaldagsfirandet lockade ett 150-tal personer till Gamla Prästgården. Det var lite kallt och ruggigt men uppehåll och torrt i gräset. Bengt Kindbom inledde tillsammans med Häggums UV-kår och efterföljdes av Häggums kyrkokör under ledning av kantor Yvonne Conradsson.
Högtidstalet hölls av hemslöjdskonsulent Inger Widhja från Fröjered socken. Talet handlade om nationaldagens historia och hur det firades på olika sätt på försommaren, historiskt och fram till idag. Högtidstalet avslutades med nationalsången som ackompanjerades på saxofon av Petter Rosenlundh.
Efter ytterligare ett framförande av Häggums kyrkokör bjöd Skövde Folkdansgille på både musik och sång, men framförallt på dansuppvisning.
Kaffe med den traditionella påsen, innehållande bulle och kakor, lockade de flesta så kön ringlade lång på gräsmattan. Försäljning av stenugnsbakat bröd och lotter pågick också under festligheterna.
Kvällen avslutades med marsch bakom fanorna till kyrkan med kvällsandakt km. Eivor Rova Fanbärare och fanvakt var Häggums UV-kår och Häggums Hembygdsförening.

Emmes stûva
Hösten 2002 konstaterades hussvampangrepp på två ställen i uthuset vid Emmes. Anticimex konstaterade att det var äkta hussvamp som måste saneras bort och Anticimex har sedan följt saneringsarbetet, gett anvisningar och lämnat förslag till åtgärder. Saneringen har bestått i att angripet trä har eldats upp på platsen samt att angripen jord och betong har tagits bort. Dessutom har dränering lagts ned både runt ryggåsstugan och uthuset för att minska fukten i jorden.
Återuppbyggnaden har bestått i att lyfta huset och gjuta en betongplatta över torpargrunden på en bädd av singel. Båda gavlarna på huset är nya och dasset helt nybyggt.
Uthuset har fått en bättre funktion efter renoveringen. Skomakarverkstaden är åter på plats men därutöver har vi fått mer golvutrymme när källaren är borta och den yta som har frigjorts används för att ställa ut olika saker som vi har i vår ägo.
Totalt har material och konsult kostat cirka 15.000 kr. och 500 ideella arbetstimmar har utförts. Många har bidragit; i gåvor har föreningen erhållit 6.105 kr. och mycket material och tjänster har skänkts.

Känn Din bygd
Vid torpvandringen den 1 maj föll ett kraftigt regn trots det kom drygt 20 deltagare. Inledningen fick ske i Bygdegården med kartgenomgång och studium av rapporter från de arkeologiska utgrävningarna inför byggandet av Ranstadsverket 1958-1960. ”Vandringen” företogs sedan med bil från Häggums by till Tovatorps by och med stopp på de intressanta platserna.
Hemvändardagar/Hembygdsfest 2003

”Musik på Billingen” i Häggums kyrka
Hemvändardagarna startade i Häggums kyrka med musik av gruppen BÄSK, som består av tre av Sveriges vassaste spelmän; Jonas Simonsson, flöjter, Sten Källman, sax och slagverk, och Hans Kennemark, fiol. De spelade västsvensk folkmusik med en urban dialekt. Andakt hölls av km. Eivor Rova.
Framträdandet lockade många så kyrkan var välfylld. Musik på Billingen arrangeras av pastoraten, Berg, Väring, N Kyrketorp och Skövde kyrkliga samfällighet, Musik i Väst, Studieförbunden NBV och Sensus samt Kulturförvaltningen i Skövde kommun. Detta är en av tretton sommarkonserter.

Hembygdsfest vid Emmes Stûva
Efter framträdandet i kyrkan var det dags för hembygdsfest vid Emmes Stûva. Evenemanget lockade 180 besökare som umgicks och roades till långt in på natten. Det serverades kaffe, bullar, kakor och korv. Lotterier med många fina priser och försäljning av stenugnsbakat bröd pågick under hela kvällen.
Ett flertal aktiviteter erbjöds under kvällen. Barnen fick åka med häst och vagn längs den gamla Häggumvägen tack vare Skaraborgs Körsällskap. Föreningen har sin övningsbana på Ranstads område i Häggum.
Nästa aktivitet som lockade både unga och gamla var en åktur med Häggums Off Roaders. Klubben presenterade ett flertal jeepar och andra terränggående fordon.
Under kvällen var det många som provade lyckan i både luftgevärsskytte och pilkastning för att kora Häggumsmästare 2003. Skyttet avgjordes sent på kvällen på strålkastbelysta tavlor. Häggumsmästare 2003; skytte: damer Therese Qvarfordt, herrar Lennart Johansson, pilkastningen: damer Gullan Johansson, herrar Nicklas Stråhlman och barn Oskar Thorell.
Kvällens stora begivenhet var framträdandet av trubaduren Curt Kjellén från Rådene. De kvicka sångtexterna och de roliga historierna med väldigt lokal anknytning lockade till många skratt.

Kultur- och naturleden Häggums by-Döves-Lottes
Redan klockan åtta på söndagsmorgonen invigdes leden och vandringen startade längs den nya kultur- och naturleden från kyrkan i Häggums by, via Döves, Lottes och tillbaka igen. Den nya leden är 8,2 km lång. Den beskrivning som tagits fram omfattar ett 80-tal före detta och befintliga boplatser samt övriga natur och kulturförhållanden. Föreningen har fått tillstånd från N Kyrketorps kyrkliga samfällighet att sätta en skylt på kyrkstallet där beskrivningen kan hämtas i gamla brandredskapsboden för den som vandrar på egen hand.

Loppmarknad och kaffeservering
Klockan nio startade loppmarknaden med kaffeservering i bygdegården. Det var Häggums Bygdegårdsförening som anordnade det hela. Det fanns många och välfyllda bord på loppmarknaden och det var säkert många som gjorde ett och annat fynd. 

Bröderna Jonssons Opel från Bäckagården
Vid bygdegården visades också den i Häggum välkända bröderna Jonssons Opel. Det är en Opel Olympa De Luxe Coach från 1939 helt i originalskick. Den har endast gått 400 mil och har bara haft två ägare under dessa 64 år. Bilens inköpspris 1939 var 3,775 kr. Några damer blev också bjudna på en åktur i denna raritet.

Jubileumshögtid i Missionshuset
Hemvändardagarna avslutades med en jubileumshögtid i Missionshuset. Häggums Missionshus fyller 125 år och församlingen genomför sitt 150:e verksamhetsår med bl.a. söndagsskola och scouter. Medverkan av tidigare pastorsparet Ann-Sofie och Sven-Evert Kronberg samt pastor Olof Strömqvist. Historik av Bengt Kindbom.
Succe är rätta ordet för Hemvändardagarna och Hembygdsföreningen riktar ett tack till Häggums Bygdegårdsförening, Häggums församling, Häggums Missionsförsamling, Häggums OffRoaders och Skaraborgs Körsällskap för samarbetet och arrangemang.

Övrigt
Genom ett extra anslag från Skövde kommun har de sista 25 märkningarna av gamla boplatser kunnat sättas upp. Samtliga lägen enligt förteckningen för torpinventeringen har fått koordinaten angivna vilket underlättar för de som vill söka.
Brödkakor har bakats i Gamla Prästgården till både nationaldagen och hemvändardagarna. Granen vid kyrkan sattes upp den 6 dec och var i år skänkt av Bengt Andersson, Backen. 16 personer deltog och bjöds på god fika hos fam. Johansson i Toragården vilket värmde denna stormiga dag.
Drygt 30 medlemmar ur Skövde Släktforskarförening besökte Häggum på en kvällsutflykt den 15 maj. Kvällen inleddes med vandring på Torpleden delen Källeberg-Döves och avslutades med en visning av arkivet på Ranstadsverket.
Som gåva har Hembygdsföreningen erhållit en spets i flinta från Arne Wilhelmsson som är funnen av hans far Bertil Wilhelmsson i slutet på 40-talet på Hulan vid gränsen mot Stofsgården (i dag det gärde som sträcker sig fram till vallen för dagbrottet).

Hemsidan på internet har under 2003 haft 12206 besök varav många är från så kallade sökmotorer och inga riktiga besök. Men hemsidan är ett bra instrument för information och föreningens ansikte utåt.

Slutord
Att åtgärda hussvampangreppet vid Emmes kom att vara en stor belastning både arbetsmässigt och ekonomiskt. Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och allt stöd som föreningen fått. Samtidigt som vi förväntar oss ett aktivt jubileumsår 2004.Häggum 12 februari 2004.

Bengt Kindbom, Stefan Agnar, Anders Larsson, Karl-Erik Thorell, Barbro Bood, Berit Wilsson,

Ekonomisk redovisning för Häggums Hembygdsförening – Verksamhetsåret 2003
Inkomster:
Behållning från 2002 – 1 865,95
Medlemsavgifter – 2 960,00
Möten och fester – 18 507,40
Kommunalt bidrag – 4 730,00
Övriga inkomster – 10 745,00
Ränta – 2,97
Summa Kronor: 38 811,32

Utgifter:
Avgifter Hembygdsförbunden – 1 450,00
Försäkring – 1 090,00
Emmes – 7 931,00
Möten och fester – 10 465,50
Hyra – 3 650,00
Övriga utgifter – 8 251,18
Behållning till 2004 – 5 974,24
Öresutjämning – -,60
Summa Kronor – 38 811,32


Häggum den 4/2 2004
Anders Larsson

Granskat och godkänt Häggum den 10/2 2004

Roland ChristianssonYvonne ConradssonRevisorer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *