Årsmöte

Verksamhetsplan 2020 Hembygdsföreningen

Publicerat den

2020-03-05 Årsmöte i Häggums Bygdegård kl.19.00.

2020-04-27 Arbetskväll vid Emmes kl.18.00

2020-05-01 Torpvandring till de gamla boplatserna Kråkes och Döves m.fl. Samling kl.10.00. Medtag egen fika.

2020-05-11 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.

2020-05-26 Översyn av vandringslederna. Samling i Noläng kl.17.30.

2020-06-06 Nationaldagsfirande. OBS inställt p.g.a risk för smittspridning av coronaviruset.

2020-06-08 Styrelsemöte i Bygdegården kl.19.00.

2020-07-02 Veteranfordonskväll. OBS inställt p.g.a risk för smittspridning av coronaviruset.

2020-08-15 Häggumsfesten. Program meddelas senare.

2020-08-17 Styrelsemöte i Bygdegården kl.19.00.

2020-09-25-27 ”Konstnatten” i Häggums Bygdegårds. OBS inställt p.g.a risk för smittspridning av coronaviruset.

2020-11-07 ”Höstagille” i Häggums Bygdegård kl.18.00.  OBS inställt p.g.a risk för smittspridning av coronaviruset.

2020-11-09 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.

2020-11-28 Julpyssel och tomten hämtar barnens önskelistor i Häggums Bygdegård kl.14.00. OBS inställt p.g.a risk för smittspridning av coronaviruset.

2020-11-28 Granen hämtas och reses vid kyrkan. Samling kl.9.00 på kyrkans parkering.

Årsmöte

Årsmöte 2016

Publicerat den

Den 9 mars hölls årsmöte i Häggums bygdegård med ett 25-tal medlemmar. Programmet för kvällen förutom årsmötesförhandlingar och kaffe med semla var Eva Olsbos och Maj-Britt Olsbos berättelse från deras resa till södra Afrika under hösten 2015.

Dom visade dessutom 450 fantastiska bilder och några filmsnuttar. Rundturen varade i 21 dagar och dom reste 540 mil. Turen började i Cape Town, Syd Afrika, fortsatte genom Namibia, till Okavango deltat i Botswana och avslutades i Viktoria Fallen, Zimbabwe. Gruppen bestod av 6 personer inklusive guide. Dom reste i en 6-sitsig Toyoto Land cruiser + släp. Elva nätter fick dom bo i tält och tio nätter på lodge, och i resan ingick att man själv fick sätta upp och ta ner sina tält, hjälpa till med frukost och lunch, diska etc. de dagar det var självhushåll. Många exotiska djur fick dom se och mycket spännande upplevde dom, bl.a kom en flodhäst in i campen en natt. Vi tackar Eva och Maj-Britt för detta intressanta vi fick ta del av.

Årsmöte

Årsmöte 2015

Publicerat den

Den 12 mars hölls årsmöte i Häggums Bygdegård. Tjugofem medlemmar slöt upp. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och semla.
Kvällens föredragshållare var förre statssekreteraren vid Lantbruksdepartementet Magnus Kindbom. Han gav oss en liten inblick i hur arbetet i riksdagen går till och framförallt hur gången är när olika förslag och lagar blir till. Det blir många sammanträdestimmar och många personer är inblandade nämligen tjänstemän, sakkunniga, lagrådet när det gäller nya lagar, ministern för departementet som ställt förslaget, de övriga partierna och slutligen riksdagen. Ett ärende kan ta flera år att bereda. Han visade också bilder och berättade episoder från sina resor i tjänsten som statsekreterare från Asien, Afrika, Sydamerika och Bryssel. Ett tack till Magnus för detta mycket intressanta föredrag.

Årsmöte

Årsmöte 2014

Publicerat den

Den 8 mars hade Häggums Hembygdsförening årsmöte i bygdegården. Drygt 40-talet personer infann sig vilket var glädjande nog fler än vad som brukar komma. 
Första programpunkten var årsmötesförhandlingarna och därefter följde kaffeservering med semla.
Efter lite småprat vid kaffeborden var det dags för Anton Lundell att visa bilder från Dalarna Femund Forkörarförenings resa med häst och släde till Röros i Norge. 
Denna förening bildades för att bevara och dokumentera forkörarkulturen i Norden. Innan det fanns vägar var det bara på vintern man kunde frakta varor. Frusna sjöar och myrar utnyttjades för att komma fram till städer och markander.
Man startade färden från Lomviksgården , föreningen Färdasgård som ligger vid sjön Flöjtingen nära svensk/norska gränsen i norra Dalarna för att ta sig med häst och släde till markanden i Röros, en sträcka på c:a 12 mil enkel resa. Röros marknad startade 1854 och är en stor folkfest med c:a 80.000 besökare varje år.
I årets resa som gick i februari ingick 11 ekipage med häst och släde och däribland Anton med sin häst Molly. Vi fick se många vackra bilder från den något strapatsrika färden både i snöstorm och strålande solsken. Färden gick till stor del över sjöar och myrar och på grund av det milda vädret hade det på en del ställen bildats vatten i snön vilket gjorde att det blev tungt för hästarna att ta sig fram. Dagsetapperna var två till tre mil och man gjorde flera stopp för att ge hästarna mat och vatten. Stämningen såg ut att vara bra för vid varje matuppehåll kom dragspelet fram och man sjöng och ibland till och med dansade man.
Anton visade också bilder från föreningens sommartur med häst och vagn som gick i trakterna runt Leksand. Den turen gick i strålande sommarväder med korta dagsetapper och hade en mer social funktion. I den här turen ingick en dag med lieslåtter. Vi fick också se bilder från invigningen av de nyrenoverade kyrkstallarna i Rättvik där föreningen deltog.
Vi tackar Anton för ett mycket intressant och innehållsrikt program.

Årsmöte

Årsmöte 2004

Publicerat den

Årsmötet 2004 hölls den 12:e mars i Missionshuset. Ett 40-tal medlemmar deltog och fick inledningsvis lyssna på Helena Larsson som engagerande berättade om olika kaffekoppar hon har sin ägo, och olika historier kring dessa. Deltagarna bjöds på en resa genom fyra generationer med roliga anekdoter och tankvärda ord.

Efter Helenas omtyckta framträdande serverades som vanligt kaffe och semla. Därefter inleddes mötesförhandlingarna. Verksamhetsplanen för 2004 fastställdes och Bengt Kindbom och Stefan Agnar berättade om planerna inför det 50-års jubilerande nationaldagsfirandet i år. Vidare så redogjorde Bengt för de olika planerade bygdevandringarna under året, samt övriga aktiviteter.

Till sist avtackades Karl-Erik Thorell efter 40 års aktivt styrelsearbete i Häggums Hembygdsförening. Ett imponerande arbete!

Årsmöte

Årsmöte 2002

Publicerat den

Den 8 mars var det dags för hembygdsföreningens årsmöte. Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet som inleddes av ett föredrag av Björn Lippold som på ett mycket humoristiskt och inspirerande sätt berättade om den indelte soldaten i Skaraborg. Han tog även hjälp av sin son som läste verser. Björn fortsatte och förklarade hur de indelta soldaterna höjdes i samhällsrang från att ha varit bland de lägsta, till att få utbildning som smed, skräddare och skomakare, samt inte minst kunskaper i läs- och skrivkonsten. Sedan fortsatte berättelser om konserverade änkor, myter och fakta om indelningsverket, m.m. i ett rasande tempo. Till sist överlämnades en sammanställning till hembygdsföreningen över Häggums sju soldattorp och en lista över dess soldater från 1600-talets slut fram till 1900-talets början. 

Efter Björn Lippols föredrag och kaffe med semla, inleddes mötesförhandlingarna.
Det blev omval av de flesta ledamötes- och suppleantposter, utom som ombud vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte, där Anders Larsson och Camilla Olsson valdes.
Medlemsavgiften för 2003 beslutades att höjas till 40 kr/hushåll, medans Billingsbygd ligger kvar på 60 kr. 

Verksamhetsplanen fastställdes och beslut togs att en kommitté ska bildas inför Hemvändardagarna 2-3 augusti 2003, med representant från hembygdsföreningen och de övriga föreningarna i Häggum. 

Vidare beslutades att vägen mellan Döves och Lottes ska röjas och märkas.
Ett förslag till nya stadgar ska också presenteras av styrelsen inför nästa årmöte. 

Till sist redovisades rapporter om arkivet och hemsidan av ordförande Bengt Kindbom.