Föreningens hembygdsarkiv

Arbetet med att förteckna och bygga upp Hembygdsföreningens arkiv fortskrider. Skriftligt material dokumenteras per gård, person eller förening som överlämnat materialet, bilder på samma sätt så att ursprunget kan härledas. Pressklipp arkiveras ämnesvis. Handlingar och fotografier kommer att förvaras i boxar som har rubriker gård, person eller förening.

Hembygdsföreningen har träffat överenskommelse med Ranstad Industricentrum AB upplåtelse av arkiv i kontorsbyggnaden. Efterhand flyttas material över från Bygdegården till Ranstadsverket. De arkivalier som finns förtecknade på hemsidan har förts över till arkivet. Den som önskar ta del av någon förtecknad handling kontaktar föreningen.

Har Ni gamla handlingar och fotografier, helst med identifierade personer, som berör gårdar, andra verksamheter eller personer i Häggum så tar vi tacksamt emot dessa. Om Ni inte vill lämna ifrån Er material men det ändå är intressant för föreningen att få tillgång till det så hjälper oss dagens teknik att kopiera på ett enkelt sätt. Ni är välkomna att skicka ett e-brev till hembygdsarkiv@haggum.nu eller ta kontakt med oss på någon av alla de aktiviteter som föreningen anordnar.