Föreningens tillställningar

Torpvandring 2016

Publicerat den

Torpvandring 1 maj.
Även i år anordnade föreningen en promenad 1 maj där vi tittade på gamla bosättningar. Efter att det regnat på morgonen tittade solen fram lagom till vi påbörjade promenaden och ett femtontal personer slöt upp. Vi startade vid kyrkans parkering och följde gamla landsvägen vidare Backavägen och Ekeskogsvägen. Vi tittade bl.a på var en av Häggums krogar låg. Vi var framme vid Slängarskrestins, Korsdalen, Ramalyckan , Andreasa i Marka och Hägges där vi tog fikapaus. Vi fortsatte sedan vidare till Örns och St. Gåran ( Granqvists), Lövåsen, Fattigstugan, Sterns och Smedbacken. Anders Larsson var vår guide och vi tackar för informationen vi fick.

Föreningens tillställningar

Torpvandrig 2017

Publicerat den

1 maj kl. 10.00 samlades det en skara på ca 25personer av varierande ålder som tillsammans vandrade/cyklade/red genom Häggums by för att lära sej mer om den gamla bebyggelsen och lokalhistorian. Guide var Anders Larsson som berättade och läste högt ur reseberättelser och andra skildringar.
Vandringen var ca 2,3km lång och började vid Kyrkan där det berättades om den gamla Kyrkan och tillhörande byggnader, tex Sockenmagasinet/Tiondeboden som är den äldsta profana byggnaden i Skövde kommun. Vidare gick det via Kvarnen, Bossgården, Backgårdarna, Håkan Uddsgårdarna, Gravrösena, Toragårdarna och till sist avslutning vid Lars Larsgården.
Under förmiddagen fikades det medhavd matsäck vid det som tidigare var Häggums skola och numera är Bygdegård.
Foto: Anna Kutzner

Föreningens tillställningar

Torpvandring 2015

Publicerat den

Torpvandring 1 maj.

I år återupptog föreningen traditionen att på 1 maj göra en ”torpvandring” då vi besöker några gamla boplatser och för att höra historien om dom som levt där. 
Vädret var lite kylslaget men uppehållsväder. 25 personer både unga och gamla slöt upp för att lyssna till Anders Larsson som guidade oss. Vi började vid Källeberg där det förr fanns tre soldattorp. Därefter fortsatte vi uppför berget till ”Kråkalyckan” där det på 40-och 50-talet fanns en festplats med dansbana. Sedan fortsatte vi förbi boplatserna Kråkes, Hofmans, Döves, Åstorpatösernas, Valmingens, Kuttes, Tolls och Väses. Uppe på berget tog vi en fikapaus. Det medhavda kaffet smakade bra och utsikten över Häggum var storslagen. Vi tackar Anders Larsson för en intressant tur med mycket information. När man ser de små husgrunderna och åkerlapparna så förstår man att de som bodde här uppe på berget levde under mycket knappa förhållanden.

Föreningens tillställningar

Bygdevandring, ”Odlarmöda” Våtemossen, 20 maj 2005

Publicerat den

Hur våra förfäder arbetat och slitit för att få sin bärgning studerade vi den 20 maj 2005 då 25 deltagare vandrade upp till Våtemossen. Vägen till Våtemossen är ett fint och sevärt byggnadsverk. Vägbanken är bitvis uppmurad med sten och det finns två broar med fina brofästen murade i sten.

På Våtemossen har man på mager och vattensjuk mark odlat upp ett antal åkertegar på 1800-talet. Våtemossen nämns första gången i jordaboken 1825. Genom Våtemossen rinner Svärtebäcken som avvattnar områden längre in på Billingen. I nord-sydlig riktning sträcker sig fyra 350 meter långa tegar, två på vardera sidan om bäcken och tre kortare tegar i samma riktning. I SV-NO riktning finns två drygt 100 m långa tegar. Dikena mellan tegarna är i stort sett igenväxta och kan endast på kortare sträckor urskiljas tydligt. Inne på mossen finns välbevarade brofästen i sten till broar mellan olika tegar.

På 1800-talet fanns en bosättning på Våtemossen. Bostadshuset finns med på 1877 års ekonomiska karta. Våtemossen brukades fram till på 1960-talet av syskonen Granqvist, St. Gåran. En lada på Våtemossen 6×9 m med tillbyggnad 3×3 m användes för höbärgning fram till slutet av 1950-talet. Från Våtemossen och hem till gården Stora Gåran kördes hö med oxar som dragare, de sista i Häggum.

Häggum Hembygdsförening har 2004 fått dispens av Länstyrelsen i Västra Götalands län från föreskrifterna för reservatet och har röjt av sly, björk o gran som växt upp inom grunden för ladan.

På hemväg besökte vid stenbrotten vid Backen och såg på diabaspelarna. Likaså de tydliga fundamentena från krossanläggning och asfaltverk som AB Svenska Stenbeläggningar drev här för 45 år sedan.

Föreningens tillställningar

Torpvandring till Billbergs söndagen den 1 maj 2005

Publicerat den

Den första riktigt varma dagen denna vår var vi 30 deltagare som startade vid Noläng för att gå till Nytorpet. Först stannade vi vid de två hålvägar och två domarringar som finns på Noläng i fornlämningsområdet Noläng-Bjärsgården. Fantasin fick spela fritt om boende bebyggelse och gravskick på platsen under de senaste 10.000 åren.

Vandringen gick vidare efter den väg som fram till slutet på 1800-talet var utfartsväg för Skomakarhemmet, Sköttorp, Nytorpet och Vasatorpet samt för Björstorp det område som tillhör Bolums socken och ligger inne i Häggums sockens. Lämningarna av Sköttatorpet, Vasatorp besöktes innan vi var framme vid Billbergs – Nytorpet. Sist boende Karl Billberg död 1944, skogsmänniska, jägare, filosof och en stor personlighet. Flera berättelser, historier, bilder och fakta om Karl Billberg redovisades.

Torpplatsen ligger nu mitt i ett skogshygge men kommer att bli ett kulturreservat när skog nu återplanteras runt om. På platsen finns väl bevarad husgrund, grund till ladugård och en helt intakt jordkällare.

Föreningens tillställningar

Torpvandring 2003

Publicerat den

Vid torpvandringen den 1 maj föll ett kraftigt regn, men trots det kom drygt 20 deltagare. Inledningen fick ske i Bygdegården med kartgenomgång och studium av rapporter från de arkeologiska utgrävningarna inför byggandet av Ranstadsverket 1958-1960. ”Vandringen” företogs sedan med bil och med stopp på de intressanta platserna.

Allmänningen (bortodlat) 1. Grav nr. 1 som innehöll 70 brandgravar och 8 skelettgravar samt ett vackert lerkärl 2. Håkan Uddsgården 3 en gång sämjedelad med Samuelsgården/ Sammesgårn (trädgård och grund kvar efter huset) 4. Sammesgårslia 5 och Årslia 6. N. Sandtäkten bostadshus och Snus Johannesa (Bortodlat) 7,8.

Tre Lars-Larsgårdar, Sigvard Gustavsson vissa rester kvar 9, Kjells borta 10 och Abrahamssons vissa rester kvar 11. Lars- Larsgården Holger Johanssons husgrunder och brunn kvar 12. Skaffaregården med ringen bakom ladugården som är en bana för modellbilar som aldrig blev helt färdigställd och som byggdes av Häggums Modellsegelflygklubb i början av 1950-talet 13. F.d. Bygdegården byggd av Häggums SLU-avdelning 14. Skattegården vissa grundrester kvar och läge för en välbevarad Hällkista 15. Hansagården 16, Bränneberg 17, Bränneberg 18, Lillängen 19 och Torpet Lars-Pettera (bortodlat) 20.

Två Åslagårdar vid den södra såg vi på inledningarna av vägarna till Bäckagården och till Brunnhem 21,22. Åslagården Gideon Anderssons (vissa rester kvar) 23, Tovatorp Stommen 24, Tovatorp Nolgården 25, och Tovatorp Sörgården 26.

Föreningens tillställningar

Vandringsled mellan Döves och Lottes

Publicerat den

På fredagen den 10:e och lördagen den 11:e samlades 11 respektive 8 arbetsvilliga häggumbor för att röja den gamla vägen mellan Döves och Lottes. Som mest var det fyra motorsågar igång samtidigt och vissa träd blev till och med avsågade på två ställen av bara farten. På lördagen hade vi även hjälp av en arbetsvillig ardennerhäst för att transportera bort timmer.

Leden är markerad med blåmålade stolpar och mynnar ut på en skogsväg som kommer ut vid Backen. Vi kan varmt rekommendera de som inte gått torpleden än i år att göra det. Efter skogsavverkningen i vinter så ser det betydligt annorlunda ut vid Kuttes och Döves.

Föreningens tillställningar

Torpvandring 2002

Publicerat den

På förmiddagen samlades ett 30-tal intresserade vid vägen till Backen. Regnet hängde i luften men vädrets makter lyckades ändå förskona oss från att bli blöta under den tre och en halv timmes långa vandringen. 

Bengt Kindbom och Anders Larsson började med att berätta om den gamla smedjan innan vi gick uppåt berget. Där berättade de vidare om olika torp som t.ex. Kvarnslätten, en av de gamla kvarnarna i Häggum, och Undermarken. När vi nått den högsta punkten på vandringen stannade vi till vid gamla Stora Gåran och fikade. Bengt fortsatte berättelsen om både sin egen släkt och andra levnadsöden i trakterna runt St. Gåran.

På vägen tillbaka ner mot landsvägen kryddades torpvandringen av ytterligare äventyr då två förrymda ardennerhästar motades tillbaka in i hagen. Väl nere vid landsvägen avslutades förmiddagen med berättelser om torpet Finnstorp där skräddaren en gång huserade.