Föreningens tillställningar

Slåtterdag 2017

Publicerat den

Söndagen 30 juli kl.10.00 samlades ett gäng på ängen mitt emot Stora Gåran för att tillsammans slå och hässja hö. Till våran hjälp hade vi Mats ”Lie-Mats” Rosengren som instruerade oss i konsten att slå med lie. Alla fick testa på, stor som lite, van som nybörjare. Samtidigt slog den Nordsvenska hästen Molly, med Irene Gidmark vid tömmarna, en del av ängen med slåtterskär.
Under fikapausen pratade Mats om vikten av biologisk mångfald och tips på hur man själv kan hjälpa till, bla fick vi rådet att annektera en vägren och att idka gerilla-slåtter.
Efter fikat var det dags för hässjning, Anton Lundell visade steg för steg hur man sätter upp sin hässja för att få en bra skörd. Alla hjälpte till att räfsa ihop det slagna höet och lägga det på rätt sätt på hässjan.
Även vid detta moment kunde Molly hjälpa till genom att dra sin hästräfsa och samla ihop höet i högar.

En trevlig dag med mycket kunskapsförmedling och trevliga samtal.

Föreningens tillställningar

Slåtterdagen 2016

Publicerat den

Den 31:e juli var det åter dags för hembygdsföreningen att anordna lieslåtter på Ekeskogens ägor. Trots ett lätt regn innan slåttern började kom ett 70-tal personer för att delta. Även i år var det Mats Rosengren från Bolum som lärde ut hur man slår med och hanterar en lie. Det behövs ingen råstyrka utan med en välslipad lie och rätt teknik är det lätt att lieslå. Alla som ville fick pröva på och efteråt räfsades höet ihop för hand och hängdes på hässja. Anton Lundell slog även ett stycke med häst och slåttermaskin. Därefter vände han höet med hövändare och drog sedan ihop det med en släpräfsa. Rigmor Lundell bjöd på ”kokkaffe” som kokades över öppen eld. 
Vi tackar familjen Lundell som stod för detta uppskattade arrangemang.

Föreningens tillställningar

Lieslåtter 2014

Publicerat den

Lieslåtter den 27:e juli, 2014.

Trots att åskan mullrade i bakgrunden och ett lätt regn föll kom det drygt 60 personer för att vara med på lieslåttern som hembygdsföreningen anordnade. Liksom tidigare år var vi på ägor som tillhör Ekeskogen.Även i år hade vi anlitat Mats Rosengren, Broddetorp för att lära ut konsten att slå med lie. Det var många ungdomar som deltog vilket är glädjande och det borgar kanske för att användningen av lie fortsätter till nästa generation. Nytt för i år var att Magnus Lundell och Carina Bergkvist var där med två ponnyhästar och barnen fick möjlighet att åka hölass. Det var mycket uppskattat för det är inte så vanligt längre att man kör in hö med häst och vagn. Vi bjöds på ”kokkaffe” som kokats över öppen eld av Rigmor Lundell. Efter fikapausen tilltog regnet och vi fick avbryta tidigare än beräknat men alla som ville hann slå med lie och vi hann också hässja höet innan vi blev alltför våta.

Fotograf Ida Lundell & Ing-Marie Kindbom

Föreningens tillställningar

Slåtterdagen 2012

Publicerat den

Söndagen den 29 juli anordnade hembygdsföreningen för andra året en slåtterdag på Ekeskogens marker. Ungefär 90 personer kom för att vara med om slåtter på gammalt vis.
Mats Rosengren från Broddetorp höll en liten lektion om liar, vikten av att det är rätt stål i lien och att den är välslipad. Bäst är att knacka fram eggen. Därefter visade han hur man slår med lie. Alla som ville fick sedan pröva på detta och efter det hässjades klövern. 
Samtidigt som lieslåttern pågick slog Anton Lundell med häst och slåttermaskin. För de yngre deltagarna blev det en annorlunda upplevelse mot dagens stora maskiner i jordbruket och för de äldre en nostalgisk tillbakablick. 
Dag Fredriksson Häggum berättade också lite om de växter som växer på en slåtteräng.
Alla trivdes och njöt av medhavd fika och Rigmor Lundells kaffe som kokades över öppen eld.