Häggums byHäggums historiaVandringsleder

Häggum Tå

Vandringsled Häggum Tå

Häggums Hembygdsförening hälsar Er välkomna till att vandra från Häggums kyrka genom Häggums Tå till gränsen mot Rådene socken 4,2 km. fram och åter. Följ kartan och beskrivningen över de vägval som denna vandring innehåller. Vandringen kan indelas i olika etapper för den som inte vill gå hela sträckan på en gång.
Vid äldre boplatser gårdar, torp eller backstugor finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dess nummer anges i fetstil i denna beskrivning och är hämtade från Hembygdsföreningens torpinventering i hela socknen. Platserna utmärks på kartan med □. Benfintliga hus märks på kartan med ■. Sockengränsen Häggum-Rådene har i gränslinjen markerats med +.
Namnen på de gamla boplatserna har sitt ursprung från dem som bodde på platsen sist eller också fick de boende namn efter boplatsen. Detta är ett namnskick som fortfarande förekommer och det är inte alltid den officiella fastighetsbeteckningen anges. Beträffande uppgifter i övrigt så har vi valt att skriva av uppgifter ur -husförhörslängder och andra dokument utan någon redigering, med reservation för feltolkningar och andra fel.
Vid platser som nu inte är bebyggda eller obebodda har vi förtecknat sist boende på respektive ställe. Redovisningarna är dock inte kompletta.

Häggums Tå

Bebyggelsen på Tån ligger utanför Häggums bys skiften på de sämre markerna där de mindre bemedlade hänvisades att bo. Från Häggum kyrka till sockengränsen fanns 4 soldattorp, fattigstuga, 20 backstugor och torp, sammanlagt ett 25-tal småstugor. I denna del av socknen ligger också ett antal gårdar som har legat på sin plats mycket längre än de gårdar som skiftats ut från Häggums by 1855. När de första gången upptas i jordregistret anges i beskrivningen.

Häggums kyrka

Häggums kyrka byggd 1864 och miljön däromkring med Gamla Prästgården och kyrkstallet är den miljö varifrån vi startar vår vandring. Vi går längs kyrkogårdsmuren som är från en utvidgning av kyrkogården på 1920-talet. Före laga skiftet, se artikel om detta på vår hemsida, användes den mark som låg runt kyrkogården till Byns kålgårdar och som tomt för klockarens stuga där den första skolundervisningen i Häggum gavs.

Lars Larsgården

På andra sidan av gamla landsvägen mot Skövde ligger Lars Larsgården en av de fem gårdar i byn som ligger på samma plats som före laga skiftet 1855. Denna gård inköptes 1960 av Skultorps kommun för att bygga villor på för anställda vid Ranstadsverket. Ett första utkast till byggnadsplan presenterades men kom aldrig att fullföljas av kommunen. En tomt såldes Solhaga. Fastighetens jordbruksmark såldes sedan till privat brukare och bostadshus och uthus är avstyckade till skilda fastigheter.

Nr. 55 Pukesa

Enligt gamla kartan finns ett hus utmärkt i Ersalia. Kan eventuellt vara klockarhuset på kyrkans åkerlycka. I så fall förekom här från slutet av 1700-talet barnaundervisning, som meddelades av klockaren i hans stuga. Någon förklaring till namnet Pukesa har vi inte kunna få fram.

Nr. 16 Bolles

Vid Prästegården ”Mösaväjen och mösalet”. Backstuga under Prästgården enligt uppgift har här funnits två hus.
Nils Arvidsson f. 20/12 1807 Häggum. Död 30/3 1891 i lunginflammation efter att enligt hörsägen ha försökt att dränka sig i vägdiket när han fick ett deliriumanfall och de som vaktade honom hade somnat på platsen. Eller att han försökte dränka sig i ett kospår enligt ett annat talesätt efter hans död.
Vigd 18/1 1835 med Bolla Pehrsdotter f. 11/11 1810 Häggum. Död 5/3 1892 efter sviter av influensa.

Nr.17 Lisas

Blombacken under Prästgården
Inhyses piga Inga Lisa Andersdotter f. 13/1 1844 Lundby. Död 1922. Infl. från Håkan Uddsgården 11/11 1897.
Maria Johansdotter f. 10/6 1849 Häggum. Gift 30/12 1896. Fl. t. Borna 20/5 1896.

Son Anders Johan Augustsson f. 21/1 1879 Häggum. Fl. t. Eggby 22/11 1896. Smedlärling.

Näste ägare var Anders Gustaf Andersson f. 7 /2 1840 Häggum. Han kom från Åsliden, Häggum 17/11 1920. Anders dog 4/7 1924. Hans oäkta dotterson Johan Nathanael f. 4/2 1899 Häggum. Kallad för ”Kråka-Johan” var den siste boende. Husen var rivna någon gång efter 1930.

Nr. 18 Prästaskräddars

Blombacken under Prästgården.
Skräddaren Anders Gustav Jansson f. 27/12 1833 Ransberg. Död 28/12 1918 Blombacken. Vigd 8/5 1857 med Inga CajsaAhlqvist f. 3/12 1831 Warnhem. Död 31/12 1910 -”-. Barn:

 • Maria Stina f. 19/12 1857 Häggum. Fl. t. Borgunda 24/10 1876.
 • Johanna Gustafva f. 21/10 1859 Häggum. Fl. t. Sjogerstad 24/10 1876. Thilda Josefina f. 17/9 1862 Häggum. Fl. t. Borgunda 1881.
 • Carl Johan f. 8/1 1865 Häggum.
 • Clara Albertina f. 30/6 1867 Häggum.
 • Frans Oscar f. 15/1 1870 Häggum. Död 27 /6 1870 Häggum.
 • Selma Adina f. 18/4 1871 Häggum.
 • Frans Oscar f. 22/11 1873 Häggum. Död 11/3 1875 Häggum.
 • Johan Wilhelm f. 31/3 1878 Häggum. Död 15/7 1878 Häggum.

Sist boende var Emma Kristina Jonsdotter f. 8/12 1869 Häggum. Som sedan flyttade till Blommedalen ”Emmes stuva” Hembygdsföreningens hembygdsgård.

Gamla skolan

Det gamla skolhuset byggt 1859-60 är ombyggt till bostadshus med i stort sett bibehållen extriör. Se artikel Häggums skolhistoria här.

Nr. 19 Bobäcks Krog

Under Lars-Larsgården en syrenbuske från trädgården står kvar vid vägen.
Sist boende var Sara Augusta Bobeck f. Wingborg f. 21/12 1814 Mariestad. Enka 6/6 1861. Flyttade till Agnetorp och återkom 1881.Död 25/6 1883 Skövde. Barn:

 • Algot Heribert Amfion f. 3/8 1857 Häggum. Kom från Tyskland 10/10 1872, till Tidaholm 21/4 1877.
 • Emil Oscar Adolf Eugen f. 23/7 1848 Sjogerstad. Kom från Arboga 1869, till Stockholm 1871. Bagarelärling.
 • Angelique f. 8/9 1841 Sjogerstad. Kom från Larv 16/11 1871, till Grästorp 24/10 1873, återkom 1875 från Jongeneds 1875. Flyttade till Stenstorp 1883.

Skoljorden

Villa byggd på gamla klockarjorden.

Smedja

Flyttades från läget enligt bilden nedan och kom en kort tid att användas som smedja.

Klosterängen

Wågsams eller Klostergrens intäkt vid laga skiftet en allmän mark avsatt för soldater som gått ur tjänst eller för deras änkor och barn. Senare fanns en stuga som kallades Heddas.

Smedbacken

Villa byggd på gamla klockarjorden.

Nr. 20 Trulsatöseras

Källaren i grunden är tydlig.
Enkan Maria Greta Johansdotter f. 1825 Warola. Enka 4/5 1868.Kom från Slöta 1856. Barn:

 • Johan August Jansson f. 26/12 1853 Slöta. Emigrerade till Amerika 11/3 1881.
 • Matilda Sofia Jansdotter f. 26/8 1855 Slöta. Kom från Skoltomten 24/10 1879. Innanläsning godkänd. Kristendomskunskap väl försvarligt. Före Skoltomten (där som piga) bodde hon på Lars Larsg. (vid kyrkan) 24/10 1878. Matilda är känd som ”Janatilda”. De flyttade till Blommedalen 8/11 1894.

Efter dem bodde där Inhyses Inga Jonsdotter f. 23/11 1832 Stenstorp. Död 22/2 1920 Solliden, Häggum. Hon var väverska.
Där bodde också Kristina Jonsdotter f. 11/7 1840 Häggum. De kom från Södra Sandtäkten 8/11 1894. Kallades för ”Trulsatösema” och var de sista boende. Huset försvann någon gång mellan 1920-1930.

Smedbacken

Ursprungligen soldattorp ingående i en grupp om fyra soldattorp.
Anders Nilsgården. Rote nr 335 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani.
Soldater:

 • Sven Håkansson, antagen 1691
 • Jonas Wallin, avancerade till underofficer 1715
 • Jonas Nilsson Snäll f1692, a 1716
 • (vakant 1797)
 • Jonas Dahl, a 1805
 • Magnus Åsling, f 1795, a 1815
 • Gustaf Kjell, f 7/6 1801
 • Anders Skräck, f27/4 1802 a 1836
 • Anders Skräck, f 1829 i Brunnhem a 1847
 • Alfred Ståhl, f 18/4 1861 i Längjum tjänstgjorde 1882-1907

Uppgifterna är hämtade ur boken Skultorpsbygden och det digitala soldatregistret.

Smedja

Smedjan låg där vägen från Backen och landsvägen möttes mitt på det som nu är vägbana så den var tvungen att rivas för den nya vägen.

Smedmästare Alfred Ståhl med sönerna Frithjoftv. och Ernst i mitten samt två smehalvor till. Foto: Svensson & Kullgren, Forserum

På motsatta sidan av landsvägen ligger

Björksäter

Villa byggd på Backgårdens mark där Sterns hus låg.

Nr. 39 Sterns

Sterns under Backgården. Boställe på den plats där Björksäter ligger i dag.
Sist boende: Britta Dahlgren f. 29/8 1795 Sjogerstad. Död 21/8 1883 Backgården, Häggum.

 • Hennes styvdotter Kristina Johansdotter f. 25/1 1840 Häggum vigdes 18/3 1884 med Gratialisten,f.d. korpralen Anders Stem f. 14/6 1821 Härja Kom från Hvalstad 1884.

Kristina dog 18/7 1888.

 • 2:a g. med Maria Pollack 16/6 1834 Borgunda. Hade smittkoppor. Fosterbarn: Gully Maria Larsson f. 25/2 1895 Ö. mtervik.

Anders och hans maka Maria dog samma dag den 7 /12 1901 ! Anders av njurlidande och Maria av lunginflammation.
Gå över vägen och följ den nya landsvägen åt höger. Nästa ställe på höger sida är ett rusthåll ett soldattorp där rotebönderna skulle hålla soldat och häst.

Källstorp

Ursprungligen soldattorp ingående i e grupp m fyra sldattorp.
Källegården. Rusthåll nr. 29 vid Västgöta regemente Gudhems kompani. Soldater:

 • Per Andersson, (gm 1694) 
 • Håkan Andersson, f 1679, a 1699, d 1716 
 • Hans Hammarberg , f1701, a 1725 
 • Lars Källgren, f 1721, a 1743
 • Olof Kjellgren, f 1722, a 1758, vid gm 1795 var han 73 år. 
 • Hans Klostergren, f 30/9 1749, a 1768 (se Wågsams och Klostergrens intäkt ovan)
 • Lars Roos, f 1777, a 1797
 • Johan Wallroth, f 1780, a 1807 
 • Lars Roth, f27/11 1824, a 1848 
 • Jacob Lätt, f 17 /1 1787, a 1813
 • Johannes Roos, 10/3 1797, a 1817 
 • Lars Johansson Roth, f 27/11 1824 i Sjogerstad, rar avsked vid gm 1883 som gratialist d. v .s. erhållit pension
 • Sven August Käll, f 8/1 1861, tjg 1879-1905 
 • Anders Kjellberg (uppgifter saknas) 
 • Jonas Roos (uppgifter saknas)

Henriksdal

Har anknytning till försvaret så till vida att bostadshuset byggdes på Backgårdens mark av den siste indelte soldaten i Häggum korpral Henrik Ehn.

Nr. 21 Finslund

F.d. soldaten Petter Eriksson Rik * 1/7 1833 Broddetorp död 18/11 1920, vigd 4/1 1859 med Hustru Maria Johansdotter * 15/1 1833 i Sjogerstad död 7/11 1910.

 • Son: Per August
 • Piga Emma Kristina* 27/9 1860 kom från Rådene 18/11 1887, död 26’5/5 1893. Familjen kom från soldattorp Nr. 337 under Stora Gåran 1886. Se Rosenlund nedan. Petter Eriksson Rik avskedades som soldat på grund av sjukdom.

Skräddare Rik, Per August, Finslund.
Född 21/12 1871 i Häggum Död 1/3 1950.
August Rik beskrev gärna olika saker ”som att det förstår ni barn att vinden blåser åt alla håll på en gång annars skulle jorden blåsa bort”. Modejournalen för honom var Åhlen & Holms katalog.
Skräddaren August Rik på bilden nedan vid grinden in till sitt hus tydlig markering kvar än i dag, källaren låg till höger om ingången till tomten, ruinen finns kvar. Huset i bakgrund när Riks hönshus. Vi har att olika uppgifter om fattigstugan; en hävdar att hönshuset är fattigstugan andra att fattigstugan låg där vi märkt ut den, till höger om vägen in till Lövåsen, men att virket edan användes för att bygga hönshuset. Vi har valt det senare på grund av sagesmannens kunskaper i övrigt.

Väses Emma och andra jag mött, 

ur artikel av Hugo Nilsson 

En gammal tant, som jag också minns, var Emma Jonsdotter, kallad ”Väses-Emma”. Det var en glad och pigg gumma, som för det mesta var på sprudlande humör. Ofta fick hon rycka in som hjälp i köket vid bröllop begravningar och större festligheter. De förekom betydligt oftare förr i tiden än idag. Anna Knopp var en annan sådan ”kalas människa”. Till henne gick man med skjortor och kragar, som skulle stärkas och strykas. Hon var även vida känd som en duktig bakerska, särskilt hennes smörbakelser var berömda. Hon blev därför ofta anlitad att baka till sådana festligheter. 
I Häggum fanns också yrkesmän som skräddare Rik och smedmästare Ståhl. Genom sina yrken stod de väl högre på rangskalan än de förutnämnda. Rik var ensamstående, och trots att han var skräddare var inte kundkretsen så stor. Han var lite av filosof och tänkare och läste nog även en hel del. ”Jag heter Rik”, sa han en gång åt mig, ”men jag är inte rik.” 

Foto Hugo Nilsson, Skräddare Rik, Häggum, 1930-talet
August Riks hus ur en annan vinkel 

Smedmästare Alfred Ståhl var en mycket skicklig yrkesman, som verkligen kunde konsten att få fason på sina arbeten. Han var mycket anlitad. På den tiden var bysmeden oumbärlig. Numer är yrket så gott som utdött. Ståhls haket pryddes av ett välansat skägg. Blev han tillfrågad om något, tog han ett tag i skägget, dröjde lite med svaret och ·så kom något av ett orakelsvar. Han var lite av en filur, och kunde han skoja med någon gjorde han det gärna. 

Anm.
Väses Emma bodde i Emmes stuva se nedan.
Anna Knopp bodde i Klosterängen se ovan
Alfred Ståhl se Smedbacken ovan.

Nr. 22 Fattigstugan

Vid kommunalstämman, protokoll 27 december 1895, diskuteras hur man skall göra med socknens tre fattighus som är mycket förfallna. Stämman föreslog att ett iståndsätts och två skall rivas men frågan skulle upp på ny stämma. Den 21 maj 1896 beslutar kommunalstämman att sälja den i Västerängen belägna stugan samt att reparera taken mm på stugan i Jonstorp och på fattighuset. (var Jonstorp ligger se nedan).
Ur husförhörslängd för Häggums församling 1885-1895:

Fattighuset
Inhyserskan Kajsa Lisa Johansdotter Hägg f. 10/12 1833 Häggum. Änka 18/4 1861. Emigrerade till N. Amerika 3/5 1892. Modem och sonen ej vaccinerade.
Oäkta son: Frans Herman f. 4/7 1873 Häggum. Fl. till Bossgården 6/11 1890.
Inhyses Hustru Charlotta Jakobsdotter Forte f 16/3 1837 Fröjered. Barn:

 • Karl Oskar f. 19/1 1870 i Häggum.
 • Frans Gustaf f 4/6 1876 i Häggum. Ej vaccinerad

Mannen befinner sig i Amerika. De övriga emigrerar till Amerika 1884.
Enkan Anna Larsdotter f. 24/1 1820 i Häggµm. Kom från Jonstorp, förpantningsjord 1886. Död 24/8 1895.

Under Tån
Bolla Johansdotter f. 25/2 1815 i Stenstorp
Soldatenkan Britta Maria Johansdotter Lås f. 2/8 1826 i Broddetorp. Enka 1/8 1867 död 21/3 1893. Barn:

 • Anders Gustaf Andersson Lås f. 21/9 1853 fl. till Norberg 14/4 1885
 • Johan Wilhelm Andersson Lås f. 12/6 1857 fl. till Östersund 2/12 1884.

Nr. 38 Lövåsen

Ägare Gustaf Eriksson f. 24/12 1832 Häggum. Död 10/12 1916 Häggum
h. Mathilda Wilhelmina Jonsdotter f. 12/12 1841 Häggum. Död 11/6 1906 Häggum. Barn:

 • Maria Elisabeth f. 16/3 1867 Häggum. Död 9/3 1901 Häggum.
 • Emma Kristina f. 13/11 1869 Häggum. Ej absolverad efter födseln’. Fl. till Trässberg 22/10 1895,kom åter 7 /10 1896.
 • Hanna Lovisa f. 25/8 1873 Häggum. Fl. till Stenum 8/11 1894, återkom 7/11 1895, ±1. till Skärf 26/10 1896.
 • Johan August Ekström f. 14/12 1876 Häggum. Fl. till Skoltomten 1898, kom fr. Warola 10/11 1904, till Sköfde 28/3 1905. Död 24/6 1906 Löfåsen, Häggum.

Emmas Barn:

 • Ester Ingeborg Sköld f. 24/3 1890 Häggum.
 • Signe Maria Sandsjö f. 7/3 1894 Häggum. Fl. till Trässberg 22/10 1895,kom åter 7/10 1896.
 • Agnes Kornelia f. 21/9 1897 Häggum. Död 24/11 1897 Häggum

Sist boende var Emma Gustafsdotter f. 13/11 1869 och hennes dotter Ester Sköld f. 24/3 1890 Häggum död 20/8 1979 Westers v.4, Skultorp. Ester Sköld bodde sedan på ett flertal platser i Häggum för att sista tiden innan ålderdomshemmet i Skultorp bo i Småskolan.

Esters dotter:

 • Maj Ingeborg Linnea f. 12/12 1920 Hjälstad.

Rosenlund

Ursprungligen soldattorp ingående i en grupp om fyra soldattorp. Gåran. Rote nr 337 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani. Soldater:

 • Oluf Andersson (?) a l 676 , avsked 1694
 • Johan Eriksson Giård, f 1688, (gm) 1716
 • Håkan Wågsam f 9/3 1763, a 1789 död 20/12 18,40 (se Wågsams och Klostergrens intäkt ovan)
 • Lars Gård, f 1792, a 1812
 • Johannes Gård, f29/8 1819, a 1840
 • Per (Peter) Rik, f 1/7 1833, a 1854
 • Lars Edvin Knopp, f 29/10 1865 a 1886 död 16/4 1900
 • Frans Rudolf Spets, f 29/8 1880 a 1901

Uppgifterna hämtade ur Skultorpsbygden och ur det digitala soldatregistret.

På vänster sida vid upppfarten till Ekeskogen ligger

Blommelund

Bostadshus ursprungligen under Prästgården. Torpars bostadshus.

Gå över vägen och in på gamla landsvägen vid skylten Häggelund och Emmes.

Häggelund

Häggelund Bostadshus som på 1940-talet flyttades från Lilla Gåran i Rådene och till denna
plats. Tidigare låg i Trädgården vid infarten till tomten en backstuga Häggelund nr 26.

Nr. 26 Prästa-Majes (Blommedalen under Prästgården)

Anders Häggblom * 11/12 1799 i Häggum död 24/12 1880 i Häggum enkling 1/11 1861. Barn:

 • August * 1842
 • Mertha Christina* 17/1 1846 i Häggum, gift 7/5 1876 med Johan Emanuel Johansson* 14/4 i Segerstad.

Deras barn:

 • August Linus * 20/3 1877 i Häggum.
 • Anna Elisabeth* 12/12 1879 i Häggum

Familjen utvandrade till Amerika 1882.
Inhyses pigan Kristina Johansdotter * 5/8 1838 i Broddetorp, hitflyttad från Sattegården död 18/6 1887.
Inhyses pigan Kristina Eriksdotter * 2/3 1840 i Häggum, fl. till Bndermarken 17/11 1887.
Inhyses pigan Anna Maja Andersdotter * 9/4 1845 i Broddetorp. Kom från Broddetorp 7/11 1888 död 8/11 1906 i Häggum. Väverska. (Präste-Maja)
Nästa hus är

Nr. 23 Emmes stûva

(Blommedalen under Prästgården) Hembygdsföreningens Hembygdsgård.
”Emmes stûva” stod främst bland det som borde bevaras när Häggums Hembygdsförening bildades, det var Häggums sockens enda kvarvarande ryggåsstuga. Till styrelsemötet den 31. 10. 1957 hade föreningen fått erbjudande från Skultorps kommuns socialnämnd att köpa huset för 200:- kr. Styrelsen beslutade tacksamt anta detta erbjudande och beloppet skulle betalas innevarande år. Kollekt skulle tas upp vid hembygdsafton den 6 nov. i skolan. Kollekten inbringade 40,57 kr. enligt kassaboken.
Årsmötet 1970 beslöt enhälligt att som gåva av: syskonen Forsman mottaga tomten under villkor att föreningen bekostar avstyckningen. Vid årsmötet 1973 kunde styrelsen meddela att föreningen fått lagfart på tomten. Därmed var det som nu är vår hembygdsgård en komplett enhet med tomt, ryggåsstuga, ladugård och uthus.

Sist boende Emma Kristina Jonsdotter född 8/12 1869 i Häggum, död 19/4 1957, flyttade till Stenstorp 5/11 1888, återvände 7/11 1891.
Se även nr. 6 Väses i beskrivning för Torpleden.
Stickning, tvätta och stärka kläder och städa i skolan är några av de saker Emma utförde. Den sista tiden av hennes levnad tillbringade hon på Haga Ålderdomshem i Tidaholm där Häggums kommun hade sina ålderdomshemsplatser.
Nr. 24 Jana Tildes låg på samma tomt som Emmes stûva, två armlängders avstånd från varandra.
Enkan Maria Greta Johansdotter * 1/5 1825 i Warola. Enka 4/5 1868 död 10/7 1906. Dotter

 • Mathilda Jansdotter * 26/8 1855 i Slöta. De kom från Solliden 8/11 1894 Mellan 1910-20 flyttar Mathilda till Fridhem som hushållerska.

Ladugården till Prästgårdstorpet.

På motsatta sidan gamla vägen vid björkarna låg ett bostadshus.

Nr. 25 Blacka Kajsas (Prästgårdstorpet Blackeled)

Huset revs någon gång på 1960-talet hur länge det använts för andra ändamål än bostad är okänt.
Erik Gustaf Andersson Aslund * 30/9 1823 i Hällestad död 3/1 1882
Hustru Cajsa Andersdotter (Blacke-Kajsa) * 11/4 1824 i Källunga död 15/3 1884.
Barn:

 • Anders Johan* 4/8 1846 i Mjälldrunga. Han vigdes 18/8 1871 med Tilda Andersdotter i Jordbron under Wreten i Edåsa. Fl. dit 1872.
 • Maria Greta* 19/1 1849 i Mjälldrunga. Fl. till Borgunda 1867 åter 1875 och blev piga på Prästgården.
 • August Micael * 11/8 1857 I Häggum. Emigrerade till Amerika 1881.
 • Johan Alfrid * 27/9 1862 i Häggum. Emigrerade till Amerika 1882.
 • Marta Albertina * 1866. Fl. till Lundby 1883.

Familjen kom från Eriksberg 1856
Marken de fem senast nämnda bostäderna låg på tillhörde Prästgården. Ett torp under prästgården och benämndes Prästsatorpet och Torpars.

Brännebacken

Brännebakche 1533 första gången i jordeboken 1635. Kommer av bränna – avbränd skogstrakt svedjeland eller grund och dålig jord där solen brände bort växtligheten.

Brännebackens kvarn Läge cirka hundra meter nedströms i bäcken.

Den vackra bron, se på det vackert huggna och byggda valvet

Gamla vägen ser vi fortsättiagen av i betesmarken men vi måste gå till vänster ut på nya vägen och där ta till höger.

Nr. 28 Skatannes (Västerängen under Korsgården)

Höger sida gamla vägen mitt för El-skåpet/transformatorn.
Jonas Jonsson* 12/11 1822 i Häggum död 28/12 1908
Hustru Stina Pettersdotter * 29/3 1819 i Stenstorp död 15/2 1909. Barn:

 • Maria Catharina* 21/12 1846 i Häggum, fl. till Prästgården 1862, tillbaka 1863, till Bossgården 1864, till Prästgården t 865.
 • Anna Kajsa * 21 /2 1846 i Häggum fl. som piga till Brumstorp i Werås dör där 3/11 1875.
 • Maria Catharina* 3/2 1851 fl. till Bossgården 24/10 1871. Han hade s.koppor.
 • Johan August* 14/4 1853 i Häggum. Tog sig namnet Westman, blev skräddare.

Nr. 30 Västerängen (byggnaderna låg ’På en samfälld mark för Häggums socken)

På vänster sida vägen uppe på kullen.
Torpare Anders Jonsson* 5/1 1838 död 19/1 1914 i lunginflammation, vigd 27/10 1867 med, Maria Christina Andersdotter * 10/3 1845 i Stenstorp. Barn:

 • Ida Matilda* 13/12 1868 i Häggum, fl. till Hvalstad 25/10 1892
 • Carl Edvin* 2/7 1871 i Häggum, fl. till Klara församling Stockholm 12/2 1892 Anna Elisabet* 29/6 1874 i Häggum död 21/10 1874
 • Anna Maria* 8/9 1875 i Häggmn, fl. till Borgunda 8/11 1893, kom tillbaka från Skara stadsförs. 7/1 1904 ’t1. till Tidaholm 31/10 1904.
 • Johan Oskar* 10/9 1878 i Häggum fl. till Jönköpings församling 13/8 1898 återkom 17/9 1901. Intyg om frejd- och äktenskapsledighet saknas för tiden 8/12 1898-1/3 1900. Fl. till Köpenhamn 24/10 1903. Var skräddare och antogs namnet Westling.
 • Frans Wilhelm * 24/10 1880 i Häggum fl till Borgunda 14/11 1898
 • Anna Josefina * 2/4 1884 i Häggum, fl. till Borgunda 20/11 1902 återkom 31/10 1904
 • Martha Sofia* 6/12 1886 i Häggum
 • Hilma Ottilia * 1 1/1 1889 i Häggum

Karl Girenius Roth * 9/9 1885 i Häggum
Syster Anna Olivia Roth * 9/10 1880 i Häggum
Karl övertog gården 1914, rev 1934 den gamla byggnaden och byggde nytt på den nuvarande platsen.
Vid uppfarten till Västerängen tar vi av från nya vägen och in på gamla vägen fortsätter den i riktning mot Gränsen till Rådene socken. Den gamla landsvägen var en vacker men mycket krokig väg.

Nr. 27 Jona (Wästerängen under Pukabo)

Johannes Jonsson* 4/4 1818 död 23/2 1885 i Häggum, vigd 2/1 1866 med
Maria Johansdotter * 8/5 1819 i Valtorp.

Nr. 29 Adama (Jonstorp under Hulan)

Angående fattigstugor se nr. 22 ovan ”Den 21 maj 1896 beslutar kommunalstämman att sälja den i Västerängen belägna stugan samt att reparera taken mm på stugan i Jonstorp”.

Inhyses Anders Svensson* 26/9 1819 i Segerstad död 12/5 1883, vigd 20/12 1844 med Anna Larsdotter * 24/1 1820 i Häggum död 24/8 1895 fattighuset. Barn:

 • Lars Johan* 1/6 1851 i Häggum
 • Sven August* 8/12 1853 i Häggum död 19/5 1895
 • Sven August* 8/11 1861 i Häggum

Lars Johan flyttade 24/11 1879 till Stöde i WesterNorrlands län.
Sven August blev rekryt och soldat. Antog namnet Käll fl 1879 till ryttartorpet nr. 29 Westergötlands regemente.
Skräddaren Johan August Westman *, 14/4 1853 i Häggu.m, vigd 29/4 1881 med
Regina Andersdotter * 30/11 1857 i Häggum
Johan August kom från Skatannes och Regina från Pukabo.
Barn:

 • Hanna Edla Ottilia Elisabeth * 15/11 1882 i Häggum
 • Johan Oskar* 16/7 1884 i Häggum
 • Johan Herman * 23/ 7 1881 död 8/7 1882 i kikhosta

Familjen flyttade 1886 till Göteborg.

Ny på Jonstorp 1886 blev Adam Spångberg därav namnet.
Adam Spångberg * 11/8 1826 i Rådene död 30/6 1893 i lunginflammation. Hustru Maria Greta Larsdotter * 9/11 1825 i Källby död 8/4 1902 i Borgunda. Barn:

 • Ida Spångberg * 17 /10 1865 i Rådene, lysning 1886 fl. till Sjogerstad 1886.
 • Hilda Maria * 8/11 1868 i Rådene. Hon var sömmerska, arbetsbetyg till Stockholm 20/3 1890 lysning 1897 fl. till Åmål 13/11 1897.

Cirka 100 meter kvar till socken och häradsgränsen Häggum-Rådene, röd stolpe markerar gränsen.
Vi vänder tillbaka närmaste vägen ut till nya landsvägen och vandrar den i riktning mot Häggum. Efter att ha passerat infarten till Brännebacken har vi på höger sida ett nytt bostadshus

Rosenlund 2

När vi tar av till vänster vid skylten Häggums Kyrka har vi på vänster sida passerat Solhaga den enda villa som byggdes på den av Skultorps kommun inköpta marken.

En Ryggåsstuga

Dokumentet nedan finns på Västergötlands museum i Skara. Trots noggranna efterforskningar finns det ingen person i kyrkböckerna som stämmer med namn och årtalet. Därför vet vi inte var denna ryggåsstuga låg utan den finns med här som en illustration till hur det såg ut på något ställe i Häggum för 150 år sedan.

Ryggåsstuga

Om Ni vill ta del av material i arkivet kontakta någon i Hembygdsföreningens styrelse.
Karta: Som underlag har använts kopia av ”Reproduktion i svartryck av Ekonomisk konceptkarta över Skaraborgs län åren 1877-82” bearbetad i dator av Bengt Kindbom med stöd av Stig Bood.
Uppgifter har hämtats från ”Ortnamnen i Skaraborgs län” del XII Valle Härad.
Uppgifter ur folkbokföringen: Anders Larsson.
Uppgifter ur soldatregistret Stefan Agnar.
Text Bengt Kindbom granskning Barbro Bood
Artiklar: Bo Olsbo, Anders Siljedahl, Natanael Wihlsson, Hugo Nilsson m fl.

Tack för det intresse Ni visat vår hembygd.
Häggums Hembygdsförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *