Föreningen

Häggums Hembygdsförenings bildades 1954 och har i dagsläget 130 medlemmar. Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och har en hembygdsstuga med tillhörande torp och ladugård. Läs mer om Emmes Stûva. Vandringsleder har iordningställts och dokumenterats.

Föreningen jobbar för att dokumentera och bibehålla Häggums historia, samt att hålla bygden levande och skapa en gemenskap för oss som bor i Häggum och omnejd. Vi har ett hembygdsarkiv med dokument och bilder från Häggum. Vissa över hundra år gamla.