Emmes stûva

Häggums Hembygdsförenings hembygdsstuga med tillhörande byggnader. Stugan är Häggums enda bevarade ryggåsstuga, byggnadsår okänt, men stugan lär vara flyttad hit från annan plats.

Stugan ingick i den s.k. Tå-bebyggelsen som började norr om kyrkan och sträckte sig till gränsen mot Rådene. Här fanns närmare 20-talet boställen och backstugor, fattigstuga, skolan, krog, tre soldattorp, ett rusthåll och smedja. På hembygdsföreningens tomt har legat ytterligare en backstuga ”Jana-Tildes”. De två husen låg knut i knut så att man kunde nå båda husen. Uppgift saknas om när denna stuga revs.

Sist boende i hembygdstugan var den som gett namn åt hembygdsgården, Emma Kristina Jonsdotter född 8/12 1869 i Häggum, död 1957. I husförhörslängder benämnt Blommedalen under Prästgården.

Emma flyttade till Stenstorp 5/11 1888, återvände 7/11 1891. Emmas dotter: Edit Maria född 10/6 1893 i Häggum. Som så många andra fick Emma försörja sig på diverse arbete. Bland annat städade hon skolan, tvättade och stärkte kläder och stickade. De sista åren tillbringade Emma på Haga ålderdomshem i Tidaholm där Häggums kommun hade kontrakterade platser.

Stugan inköptes av den då tre år gamla hembygdsföreningen från Skultorps kommuns socialnämnd för 200:- kr 1957. En ”kollekt” vid hembygdsafton den 6 nov. 1957 inbringade 40,57 kr som bidrag till att finansiera köpet.

1970 fick föreningen som gåva av syskonen Forsman tomt och ladugård och därmen var föreningens område komplett. Ladugården har aldrig hört till de två backstugorna på tomten, utan tillhörde ett torp under Prästgården där bostadshuset fortfarande finns kvar på andra sidan landsvägen.