vårt arbete

Emmes stûva

Vi arbetar för att vårda "Emmes stûva", övriga byggnader samt gåvor och handlingar föreningen erhållit.

Kultur- och naturarv

Vi arbetar på att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare, - att bevara kunskaper om seder och traditioner i Häggum socken

Med hjärta för kultur och natur

Vi bevakar samhällsutvecklingen och motverkar förhållanden som negativt påverkar kultur, natur och miljö

NYHETER

Se fler inlägg