Styrelsen

Hussvamp vid Emmes stûva

Hösten 2002 konstaterades hussvampangrepp på två ställen i uthuset vid Emmes. Anticimex konstaterade att det var äkta hussvamp som måste saneras bort och Anticimex har sedan följt saneringsarbetet, gett anvisningar och lämnat förslag till åtgärder. Saneringen har bestått i att angripet träd har eldats upp på platsen samt angripen jord och betong har tagits bort. Dessutom har dränering lagts ned både runt ryggåsstugan och uthuset för att minska fukten i jorden.

Återuppbyggnaden har bestått i att lyfta huset och gjuta en betongplatta över torpargrunden på en bädd av singel. Båda gavlarna på huset är nya och dasset helt nybyggt.

Uthuset har fått en bättre funktion efter renoveringen. Skomakarverkstaden är åter på plats men därutöver har vi fått mer golvutrymme när källaren är borta och den yta som har frigjorts kommer att användas för att ställa ut olika saker som vi har i vår ägo.

Totalt har material och konsult kostat cirka 15.000 kr. och 500 ideella arbetstimmar har utförts.

När arbetet nu är avslutat lagom till hemvändardagarna 2003 vill Hembygdsföreningen tacka alla som deltagit i arbetet och bidragit med penninggåvor.

Dagbok

2002-09-30

Nu har hussvampen drabbat uthuset och dasset vid Emmes stûva. Anticimex har konstaterat att det är äkta hussvamp. Angreppet finns på två ställen men de anser att huset går att rädda efter sanering. Den 30 september 2002 inleds saneringen med att avlägsna angripna delar som skall brännas på plats. Anticimex kommer att följa arbetet och kontrollera att allt blir åtgärdat innan återuppbyggnad sker.

2002-12-05
Under hösten har av hussvamp angripet trävirke tagits bort och eldats upp. Hela dasset är borta. Delar av södra gaveln och golvet i skomakarverkstaden likaså. Nästa åtgärd blir att dränera runt båda husen. Dessutom skall c:a 20 cm av jorden där angreppen fanns grävas bort. Först därefter kan återuppbyggnaden påbörjas.

2003-03-28
Dränering är nu nedgrävd runt ryggåsstugan och uthuset. En stor arbetsuppgift är nu att justera och så igen gräsmattorna efter grävningen. Ny stängsel skall sättas upp m.m.
Källaren i uthuset har grävts bort i samband med grävningen för dräneringsrören. Efter Anticmex senaste besiktning har ytterligare delar av grunden i uthuset tagits bort. Uthuset har lyfts och en betongplatta gjutas som huset kommer att stå på och som kommer att vara golv i skomakarverkstaden.

2003-04-26
Äntligen är den tråkiga delen avslutad, den delen som innebar rivning, sanering och en helt ny grund. På tisdagen den 29 april kommer huset att ställas på plats igen och snickeriarbetet börja.

Lagom till regnet är markarbetena avslutade efter nedgrävda dräneringsrör och gräsfrön har såtts.

2003-05-26
Nu är den södra väggen på uthuset återställd och arbete har påbörjats med att regla upp dasset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *