Föreningens tillställningar

Cykelturer i Häggums tre väderstreck

Den 30:e juli samlades en skara ivriga häggumbor på Bygdegårdens parkering för den första cykelturen i Häggums tre väderstreck. Den första turen gick i väderstrecket ”utôta”, d.v.s. mot Stenstorp. Med Bengt Kindbom i täten cyklade vi först genom den gamla bygatan som än idag ligger kvar på sin ursprungliga plats. Vi följde den gamla kartan över Häggum innan laga skiftet 1856. Därefter svängde vi upp mot Ranstadverken och den nya Stenstorpsvägen. Bengt berättade om hur gårdarna låg tidigare. Efter ungefär halva sträckan stannade vi till vid Häggums torrbacke och fikade. Torrbacken är känd för sin, för trakten, unika fauna. Högst uppe på kullen kan man se totalt fyra kyrkor: Häggum, Stenstorp, Dala och Sjogersta.

Den 6:e augusti bar det av ”bôrtôta”. Detta innebär att cykelturen gick via Bossgården säteri, Gamla prästgården och kyrkan ut på vägen mot Skultorp. Där passerades platsen för gamla smedjan, tre soldattorp, Emmes stûva och till sist Rådene sockengräns.

Den 13:e augusti var det dags för den sista cykelturen. Den varma augustikvällen lockade till en ganska stor uppslutning av Häggumsbor. Det skulle bära av ”uppôta”. Efter vi passerat de gamla affärerna och telestationen korsade vi den nya landsvägen mot Stenstorp. Bengt Kindbom berättade om den gamla bebyggelsen innan Atomenergi köpte upp och rev ett antal gårdar. När vi kom fram till avtagsvägen mot Tovatorp hade vi nått Höjmans mjölkabord, vilket var slutet på byn tidigare. Sällskapet fortsatte vidare upp för Billingesluttningen förbi gamla bygdegården, Bränneberg säteri, södra fädreven och de tre soldattorpen vid torpvandringens början. När vi kom fram till Tollestorp stannde vi för att fika. Bengt fortsatte att berätta om livet på mitten av artonhundratalet och om Blusven vars lilla ryggåsstuga låg precis intill. Det finns fortfarande kvar delar av grunden. Sista anhalt var sockengränsen mot Bolum som tidigare var ökänd för spöken och andra trolltyg. Av detta såg vi inget, men vi kunde njuta av hemresan nedför Billingesluttningen som var mycket behaglig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *