Föreningens tillställningar

Uppbyggnaden av föreningens arkiv i form av handlingar och bilder

Den 11 april var det information i bygdegården om föreningens arbete med arkivet. Bengt Kindbom berättade för ett tjugotal intresserade om hur föreningens gamla dokument arkiveras i boxar och hur gamla fotografier sparas i kuvert av syrafritt papper. All hantering av arkivet följer anvisningar från länsmuseet i Skara. Arkiv boxarna nummersätts i olika nummerserier beroende på område, som t.ex. Hembygdsföreningen, Häggums kommun, privatpersoner, övriga föreningar och pressklipp.

Bengt fortsatte att visa dokument och kartor från storskiftet 1805 och laga skiftet 1855. Till de äldsta dokumenten hörde ett kontrakt från 1828 och en skogskarta från 1838. Ett stort flygfoto från 1950-talet visade tydligt hur byn såg ut innan Ranstadverken och den stora vägen till Stenstorp byggdes.

En av de större samlingarna över privatpersoner är från en namngiven släkt i Häggum. Här kan vi följa hur gården delas upp i allt mindre delar efter arvsskiften, hur en del syskon flyttar till Amerika, och hur en av syskonen köper ut sina andra syskon från gården. 

Till sist visades bl.a. privata bilder från Häggum under 50- och 60-talet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *