ÅrsmöteFöreningens tillställningar

Årsmöte 2002

Den 8 mars var det dags för hembygdsföreningens årsmöte. Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet som inleddes av ett föredrag av Björn Lippold som på ett mycket humoristiskt och inspirerande sätt berättade om den indelte soldaten i Skaraborg. Han tog även hjälp av sin son som läste verser. Björn fortsatte och förklarade hur de indelta soldaterna höjdes i samhällsrang från att ha varit bland de lägsta, till att få utbildning som smed, skräddare och skomakare, samt inte minst kunskaper i läs- och skrivkonsten. Sedan fortsatte berättelser om konserverade änkor, myter och fakta om indelningsverket, m.m. i ett rasande tempo. Till sist överlämnades en sammanställning till hembygdsföreningen över Häggums sju soldattorp och en lista över dess soldater från 1600-talets slut fram till 1900-talets början. 

Efter Björn Lippols föredrag och kaffe med semla, inleddes mötesförhandlingarna.
Det blev omval av de flesta ledamötes- och suppleantposter, utom som ombud vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte, där Anders Larsson och Camilla Olsson valdes.
Medlemsavgiften för 2003 beslutades att höjas till 40 kr/hushåll, medans Billingsbygd ligger kvar på 60 kr. 

Verksamhetsplanen fastställdes och beslut togs att en kommitté ska bildas inför Hemvändardagarna 2-3 augusti 2003, med representant från hembygdsföreningen och de övriga föreningarna i Häggum. 

Vidare beslutades att vägen mellan Döves och Lottes ska röjas och märkas.
Ett förslag till nya stadgar ska också presenteras av styrelsen inför nästa årmöte. 

Till sist redovisades rapporter om arkivet och hemsidan av ordförande Bengt Kindbom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *