Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2002

Häggums Hembygds- och fornminnesförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2002.

Styrelse har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Karl-Erik Thorell sekr. Camilla Olsson och Ing-Marie Kindbom ledamöter. Suppleanter Leif Larsson, Anders Kindbom och Fredrik Ekengren. Föreningens representant för Billingsbygden är Anders Larsson. Conrad Johansson och Karl-Erik Thorell är valda representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar.
Styrelsen har utsett Stig Bood och Yvonne Conradsson att ha visst ansvar vid Emmes stûva respektive Torpleden och Fredrik Ekengren som ansvarig för hemsidan.

Antalet medlemmar vid årets slut är 127 varav 2 ingångna fjärde kvartalet (representerande 171 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse (se nedan). Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Årsmöte hölls onsdagen den 8 mars i Bygdegården med 32 deltagare. Björn Lippold, Skövde berättade om den indelte soldaten, projektet med inventering av knektar i hela landet och om Häggums soldater. Björns son Claus medverkade också med att läsa dikter. Efter kaffe med semla så var det dags för årsmötesförhandlingar.

Arkiv. Den 11 april var det information i Bygdegården om föreningens arbete med arkivet. för ett tjugotal intresserade om hur föreningens gamla dokument arkiveras i boxar och hur gamla fotografier sparas i kuvert av syrafritt papper. All hantering av arkivet följer anvisningar från länsmuseet i Skara. Arkiv boxarna nummersätts i olika nummerserier beroende på område, som t.ex. Hembygdsföreningen, Häggums kommun, privatpersoner, övriga föreningar fotografier och pressklipp.
Arkivering kommer i framtiden att ske i arkivutrymmen kontorsbyggnaden Ranstadsverket. En överenskommelse har träffats mellan hembygdsföreningen och Ranstad Industricentrum AB om hyresfri upplåtelse tills vidare vilket föreningen uttrycker sin tacksamhet för.

Nationaldagen i Häggum kom cirka 150 personer till G:la Prästgården för att fira nationaldagen i en underbar försommarkväll. Häggums kyrkokör medverkade, under ledning av Yvonne Conradsson. Kommunalrådet Erland Johnsson, Skövde höll högtidstalet. Högtidstalet avslutades med nationalsången. Därefter var det dansuppvisning av Skövde Folkdansgille.
Efter kaffeservering fortsatte kvällen med marsch bakom fanorna till kyrkan där kyrkoherde Kjell Knutas avslutade firandet med kvällsandakt. Fanbärare och fanvakt ur Häggums UV-kår och Häggums Hembygdsförening.

Emmes stûva
Arbetsmöte 25 april, upprustning av stängsel och vård i trädgården.
Friluftsgudstjänster hölls annandag pingst med Häggums Missionsförsamling och söndagen efter midsommar med Häggums Församling.

Hussvamp!
Hussvamp har drabbat uthuset och dasset vid Emmes stûva. Anticimex har konstaterat att det är äkta hussvamp. Angreppet finns på två ställen men de går att rädda efter sanering. Den 30 september 2002 inleds saneringen med att avlägsna angripna delar som brändes på plats. Anticimex kommer att följa arbetet och kontrollera att allt blir åtgärdat innan återuppbyggnad sker.
Under hösten har av hussvamp angripet trävirke tagits bort och eldats upp. Hela dasset är borta delar av södra gaveln och golvet i skomakarverkstaden. Nästa åtgärd blir att dränera runt båda husen. Dessutom skall cirka 20 cm av jorden där angreppen fanns grävas bort. Därefter kan återuppbyggnaden börja.”

Känn Din bygd
Torpvandring 1 maj 2002 samlades 35 deltagare för att vandra Backa- och Ekeskogsvägen. Följande ställen stannade vi vid och kommenterade, Häggums smedja, Sterns, norra fädreven, vattenvägarna vid Kvarnslätten, Korsdalen, Åkholmen, Slängakrestins, Ramalyckan, Andreasa i marka, Hägges, Undermarken för att ta kaffepaus vid Stora Gåran. Stora Gårans historia Kindboms och Granqvists, Örns och Storms redovisades. Vandringen gick vidare förbi gårdarna Ekeskogen, Höksås, Snåltäppa för att sluta vid skräddare Riks Finslund med Lövåsen och Fattigstugan som närmaste grannar.
”Vår Hembygd” under den devisen ordnades cykelturer i Häggums tre väderstreck. Vi besåg både vad som finns i dag och vad som funnits av bebyggelse och fornminnen:
Den 30 juli 17 deltagare från byn utôta till sockengränsen mot Brunnhem med fikarast på ”Dahla backe” Pukabo. Från denna plats syns fyra kyrktorn.
”Dahla backe” beskrivs i Skövde naturguide som: ”de finaste i Skövde kommun. Backarna ingår i ett större område med kullig moränmark. På våren tittar backsippor och smalbladig lungört upp. I den färggranna högsommarblomningen syns spåtistel, trollsmultron, blodnäva, brudbröd, kungsmynta, prästkrage och den sällsynta fältgentianan.”
Den 6 augusti 7 deltagare från byn bôrtôta till sockengränsen mot Rådene med fikarast vid Emmes stûva.
Och den 13 augusti 12 deltagare från byn och uppôta till sockengränsen mot Bolum vid Kôddekalét med fika på gräsmattan hos Anne-Marie Agnar Bjärsgården. Vi satt då nära grunden intill Blu-Svens stuga som Alfred Dahlberg i sina minnesbilder från Häggum 1860-1940 beskrivit som den enklaste och tarvligaste och knappast värd att kallas människoboning. Detta skrivit av en man som ändå upplevt de svåra åren på 1860-1870 talet.

Leden Döves-Lôttes
Den gamla vägen mellan Döves och Lôttes har under året börjat röjas och märkas. När den blir färdig kommer det att finnas en sammanhängande vandringsled från byn via Källeberg-Döves-Lottes-Svaneberg-Smedbacken och åter till byn på 8,2 km.
Röjning från Lottes till skogsvägen mot Åsmossen utfördes den 10 maj då 11 personer deltog och röjning av ris och markering av leden mellan skogsvägen och Döves den 11 maj då också 11 personer deltog. Gunnar Olofsson körde en premiärtur med häst och vagn 10 maj. Spång över den suraste delen av leden lades ut den 24 maj av 4 personer.
Kvarstår dokumentation och ytterligare röjning och märkning.

Höstagille
Den 19 oktober på första riktiga vinterdagen firade drygt 30-talet medlemmar Höstagille. Med varm och mustig ärtsoppa med fläsk.

Övrigt
Under året har bröd bakats i Gamla Prästgården vid några tillfällen.
Granen vid kyrkan sattes upp den 8 dec av 12 personer, granen var skänkt av fam. Conradsson, Jacobsson Toraberg. Avbrott för välbehövligt kaffe bjöd Maj-Britt och Karl-Erik Thorell på i Skultorp.

Hemsidan på internet har fått ett mycket positivt mottagande med cirka 25 besök per dag och är ett bra instrument för information och föreningens ansikte utåt i framtiden.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och uttalar en förhoppning om allt stöd i framtida verksamhet. Inte minst på grund av en besvärlig ekonomisk situation som vi ser inför kommande år. Det gångna verksamhetsåret har hembygdsföreningen på grund av Skövde kommuns besparingar inte erhållit generellt bidrag till verksamheten eller hyresbidrag. Detta gäller även för kommande verksamhetsår. Därutöver kommer kostnaderna för att åtgärda hussvampangreppet vid Emmes att vara en stor belastning både arbetsmässigt och ekonomiskt. Styrelsen har under året beslutat ta upp ett lån om så erfordras för att slutföra saneringsarbetet.

Häggum februari 2003.

Bengt KindbomStefan AgnarAnders Larsson
Karl-Erik ThorellCamilla OlssonIng-Marie Kindbom

Ekonomisk redovisning för Häggums Hembygds- och fornminnesförening – Verksamhetsåret 2002

Inkomster:

Behållning från 20017 419,76
Medlemsavgifter1 925,00
Möten och fester7 000,00
Kommunalt bidrag2 000,00
Övriga inkomster2 275,00
Ränta7,29
Summa Kronor20 627,55

Utgifter:

Avgifter Hembygdsförbunden1 340,00
Försäkring1 050,00
Emmes7 521,00
Möten och fester3 982.00
Hyra1 750,00
Övriga utgifter3 118,20
Behållning till 20031 865,95
Öresutjämning+,40
Summa Kronor20 627,55

Häggum den 4/2 2003
Anders Larsson

Granskat och Godkänt Häggum den 17/2 2003

Roland Christiansson & Yvonne Conradsson – Revisorer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *