Vandringsleder

Hembygdsföreningen har dokumenterat ett antal vandringsleder som beskriver tidigare bebyggelse och andra intressanta platser i Häggum socken.
I kyrkstallet vid Häggums kyrkas parkeringsplats finns beskrivningar över vandringar i Häggum som Ni kan gå.

Torpvandringen börjar och slutar vid Källeberg. Leden är märkt med gula skyltar och markeringar och vid varje boplats finns en stolpe med bricka som har ett nummer och namn. Dessa återfinns på hemsidan och i den dokumentation som finns att köpa vid torpledens start. Första delen av torpleden har också blå markering. Blå markering gäller för leden Döves-Lottes för vilken det 2003 kommer att finnas en särskild beskrivning.

Namnen på de gamla boplatserna har sitt ursprung från de som bodde på platsen sist eller också fick de boende namn efter vad stället hette. Detta är ett namnskick som fortfarande förekommer och det är inte alltid den officiella fastighetsbeteckningen anges. Beträffande uppgifter i övrigt så har vi valt att skriva av uppgifter ur husförhörslängder och andra dokument utan någon redigering.