Häggums byHäggums historia

Angående inventering av inkvarteringsutrymmen

Publicerad

Angående inventering av inkvarteringsutrymmen

Ur handling undertecknad av Landshövding Carl Mannerfelt, Mariestad å landskanslitet den 4 december 1939.

När luftskyddstillstånd är rådande äger, Konungen föreskriva att invånare å ort som hotas av anfall från luften, skola taga uppehåll utom sin bostad eller bostadsort, ävensom i den mån det prövas nödvändigt, bestämma varest uppehåll skall tagas. Jämlikt lagen om förfoganderätt för luftskyddets behov äger länsstyrelsen att mot ersättning taga i anspråk byggnader, utrymmen, utrustningspersedlar och annan egendom, som tillhör eller innehavs av kommuner eller enskilda.

Den nu pågående planläggningen av luftskyddet inom landet förutsätter en omfattande inkvartering inom Skaraborgs län av befolkningsgrupper från andra orter i riket bland annat inkvartering genom mundigheternas försorg av vissa befolkningsgrupper. Länsstyrelsen anser därför nödvändigt verkställa en systematisk och fullständig inventering av inom länet befintliga fastigheter.

Polisen delade ut blanketter och uppgifterna skulle avlämnas skyndsamt så att inventeringen var slutförd den 31 december 1939. Uppgifterna är undertecknade i julveckan och mellandagarna 1939. Inte nog med att kriget brutit ut i Europa det kastade sin skugga över bygden i helgtider. 

Vad kunde Häggum bidra med följer av nedanstående:

”Inventeringslista över de utrymmen för enskild inkvartering inom Häggums kommun som lämpligast kunna nås från Stenstorps järnvägsstation”

Brännebacken Klas Johansson 4 inkvarterade

Prästgården Martin Andersson 9 -”-  

Stofsgården Harry Häggstam 6 -”-  

Stofsgården Harry Häggstam 6 -”-  

Backen Ernst Andersson 6 -”-  

Backgården Erik Thorell 6 -”-  

Gröneberg Samuel Levander 3 -”-  

Gröneberg Samuel Levander 2 -”-  

Bosgårdens kvarn Simeon Larsson 3 -”-  

Allmänningen Fritz Ahlm 5 -”-  

Bränneberg Johan Larsson 2 -”-  

Lars-Larsgården Sigvard Gustavsson 7 -”-  

Skaffaregården Nils Andersson 4 -”-  

Bosgården Primus Johnasson 10 -”-  

Bosgården Primus Johansson 5 -”-  

Håkansgården Oskar Larsson 2 -”-  

Källegården Henry Arvidsson 4 -”-  

Stora Gåran Gustav Örn 5 -”-  

Torsborg Karl Kindbom 6 -”-  

Klostergrens Intäkt Anna Knopp 2 -”-  

Toragården Brodows sterbhus 6 -”-  

Håkan-Uddsgården Birger Larsson 2 -”-  

Bränneberg A Larssons sterbhus 6 -”-  

St Boslycke Arvid Svensson 5 -”-  

Toragården A Högberg 5 -”-  

Korsgården Maria Larsson 8 -”-  

Skattegården Änkefru Jonsson 3 -”-  

Källstorp Bertil Käll 3 -”-  

Fridhem Alfred Dahlberg 2 -”-  

Toragården Oscar Brandberg 3 -”-  

Räknar man ihop antalet personer som skulle kunna komma till Häggum så ökar socknen med ¼ del eller 140 personer. Till detta kommer, som framgår av det material Hembygdsföreningen sammanställt i studiecirkel om beredskapsåren, anspråk från militären som hade mobiliseringsplats i Häggum. Vi har också uppgifter om skolelever som flyttades från städer till släktingar på landet.

De handlingar som Hembygdsföreningen nu fått från Gun och Knut Wetterberg läggs i arkivboxen som handlar om Beredskapsåren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *