Ordföranden har ordet

Till minne av Bengt Kindbom

Genom Bengt Kindboms bortgång har Häggums Hembygdsförening inte bara mist sin ordförande under 34 år utan framför allt en god vän och bygdens ”motor”. Att vara ordförande under en så lång tid är en oerhörd gärning och dessutom leda föreningen till att utvecklas till en hembygdsförening i tiden. Detta är en bedrift som vi nu minns med stor tacksamhet.

Bengt hade ett brinnande intresse och en varm känsla för sin hembygd. Han hade tagit till sig historien och de gamlas berättande och förde det vidare till kommande generationer. Men lika mycket som han hade historien i ryggraden hade han också en förmåga att hantera detta på ett ”modernt” sätt. Han hade en oerhörd kunskap inom skiftande områden. Dessa kunskaper delade han gärna med sig av och delegerade arbetet i vår förening på ett sätt som fick många att växa med sin uppgift. När något skulle utföras visste han alltid vägarna i byråkratins labyrinter och hjälpte på så vis många att nå målet.

Bengts arbete och engagemang lever vidare i oss med tacksamt minne och ska ge oss kraft och inspiration att arbeta vidare för vår bygd. Må vi också kunna se våra uppgifter i Hembygdsföreningen som nya möjligheter, precis så som Bengt skrev i sitt sista inlägg.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *