Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2010

Ordföranden har ordet

2010 Verksamhetsåret 2010 har inletts med studiecirkel om Ranstadsverkets historia från 1970 till dags dato och den fortsätter under året.

Billingsbygden Dokumentation från förra årets cirklar om Ranstadsverkets historia finns i Billingsbygden 2009 som kom ut den 10/3, köp den.

Årsmöte ”Island mer än sagor” en film av Lars Axelsson, Skövde inledde årsmötet. En vacker film som beskriver en natur och kultur som är något utöver det vanliga. Lars Axelsson är inte bara filmare utan leder också studiecirklar om Island, därmed besitter han stor kunskap om landet som han förmedlade till oss.
Efter årsmötesförhandlingarna visades den landskapsmodell över utbyggnadsplanerna av Ranstad 75 som Hembygdsförening har fått av Bengt Lilljha samt ett antal bilder av storskaligheten i det projektet.

Ett besök.
Fredag 12 mars, Gun Wetterberg (Bossgården) ringer och undra om hon och broder Knut kunde komma och lämna några gamla papper till Hembygdsföreningen. 

Det blev ett mycket trevligt besök. Gun träffar jag ofta men Knut och jag har bara träffats 1 à 2 gånger sedan mitten av 1960-talet. Som vid en skolträff kom vi snart tillbaka till 1950/60-talets lek och arbete. Där skildes våra vägar en gång och vad hade hänt i livet sen dess. Namnen i de gamla handlingarna var alla kända för oss.

Vad var det för handlingar? Jo handlingar från de sista veckorna av år 1939 och handlade om befolkningsevakuering och inkvartering. Kan tyckas trivialt i dag men vi påminns dagligen via media om flykt eller evakuering på grund av krig och katastrofer.

I det perspektivet blir handlingarna intressanta när vi kan se hur en liten landsbygdsförsamling som Häggum berördes vid utbrottet av II världskriget.
Om handlingarnas innehåll se ”Inkvartering” under artiklar här på hemsidan.

Glad Påsk ! Önskar vi Er alla!

Emmes Den 19 april börja vi att byta väggen på baksidan av skomakarverkstaden. Vi har också röjt i ladan för att arbeta vidare med grunden som grävlingen skadat. Vill Ni hjälpa till kolla på hemsidan där vi sätter ut tid och datum. Den 16 juni var vi färdiga med skomakarverkstadens baksida.

Kontakta Hembygdsföreningen Via hemsidan kan man kontakta hembygdsföreningen och i april fick vi en kontakt som visa sig vara fantastiskt intressant. Ett E-brev från Christina Bobeck i Uppsala: 

”Min farfars farfar kom på 1800-talet till Sjogersta, gifte sig med kyrkoherdens dotter, köpte Ekeskogen och Thorsborg. Farfar hette Johannes Bobeck och var född 1797-12-10, hans hustru Sara Aug. Vingborg f. 1815. Jag skulle vilja veta lite mer om mitt ursprung och ev besöka bygden vid tillfälle. ”

Efter lite släktforskning av Anders Larsson i frågan så stod det tidigt klart att Christina Bobeck är barnbarns barn till Ludvig Bobäck som stämdes till Walle tigsrätt som författare av Häggumavisan. Vi skall återkomma mer till detta och Christina kommer att besöka Häggum i sommar.

Christina Bobeck besökte Häggum den 15 juni och tillsammans med A Larsson och B Kindbom besöktes platser där Bobecks bott. Gåran, Ekeskogen, Torsborg och Bobecks krog. Vi var också i kyrkan och vid Lotta Häggrens boplats i Söakullen.

På Tån Centerns kulturgrupp 10 deltagare med f riksdagsledamoten Birgitta Carlsson i spetsen besökte Tån i Häggum 1 maj. Det kyliga vädret uteslöt vandring på Tån varför Bengt Kindbom inne i värmen i Emmes stûva berättade om Tån och Emmes. Eftermiddagen upptog också besök vid Ranstadsverket – dagbrottet, industriområdet och lakrestområdet.


Studiecirkel 2 om Ranstadsverkets historia
Den 3 maj hade vi, 20 deltatager i cirkelverksamheten en avslutande fältvandring. Per bil förflyttade vi oss till olika platser där man på ett tydligt sätt kan se vad som kunde blivit effekterna av en utbyggnad av Ranstadsverket. Från Noläng får man en god bild över den deponi av 90 Mton lakrest som skulle läggas upp mot Tovaberget och Myggberget. Vid Norra Sandtäkten var vi placerade mitt i utbyggnaden av verksområdet enligt 1974 och 1975 års planer. 
Vid Södra Sandtäkten såg vi profil av laktresten i dagbrottet och de vägar som planerades mellan verket och dagbrottet. Två gårdar Stofsgården / Pukabo och en villa Hansagården hade då fått rivas. Lakresten skulle nått en sådan höjd att man inte hade sett Borgundaberget från Stenstorpsvägen.
Kvällen avslutade med fika vid vattenfallet vid Backen. På väg dit kunde vi ser var olika invallningar planerades för att dämma för slam som skulle pumpas upp på berget till Söakullsmossen. 

Fynd
Vid städning i Häggums Bygdegård 9 maj hittades bilder som tagits av Forsman i Rosenlund. Vi har saknat dessa bilder sedan en tid. Tack för att de kom tillbaka. Det är bilder på hus i Häggum och grannsocknarna som i flera fall är rivna i dag. 
Från Häggum kan nämnas: Blommelund, Lars-Larsgården, Korsdalen, Lotta Häggrens Söakullen, Alstrands Tångabacken, Gamle Rots stuga, Walanders Undermarken och skräddare Riks Finnstorp.

Habo Fotoklubb
Fem pers från fotoklubben var vid Ranstadsverket och fotade i sovringsverket under ett antal timmar den 15/5. Det var inte så lätt å komma in eftersom det fanns båtskrov vid dörren. De var imponerade och det blev säkerligen fina bilder.
Det togs inte bilder från platserna som fotades för 50 år sedan i samband med de arkeologiska utgrävningarna eftersom vädret var dåligt. De kommer att göra det under sommaren när det bjuds på bra tillfällen. Vi får se när de kan tänkas vara klara. Tanken är att ett antal av bilderna ska in i Billingsbygden och vår hemsida i redovisning av studiecirklarna om Ranstadsverkets historia.


SV Lidköping Den 19 maj hade vi besök av en bussresa 49 personer från Studieförbundet Vuxenskolan i Lidköping. I cirkel har man studerat bygden runt Billingen och bl. a. Häggum. Bengt Kindbom guidade om Tån, Emmes och gruppen besökte Häggums kyrka. Efter det tog vi bygatan ut till Ranstadsverket och en sväng ner till Tranebärssjön. Slutade inne på verksområdet för att redovisa hur driften en gång fungerade och visa de byggnader som skall rivas i nästa etapp. Gruppen fortsatte sedan till fika hos Holgersson i N Lundby.


Kyrkogårdvandring På kvällen den 19 maj var vi 22 personer som gick vandring på kyrkogården och i kyrktornet efter förslag från Karl Johansson, Bossgårdens Kvarn. Anders Larsson informerade om kyrkan, kyrktomten, kyrkogården och de kulturhistoriskt äldsta och värdefullaste gravarna. Kvällen avslutades med fika.


Torpleden röjde vi, 5 personer, den 26/5. Det var många snöbrott på framförallt gran i de delar som planterades för 40 år sedan. Eftersom vi hade en röjsåg med också så är den mesta av slyn efter leden borta.

Sveriges Hembygdsförbund höll 28-30 maj sin riksstämma i Skara. Som en del av stämmoprogrammet ingick olika hembygdsresor. Den ena av dessa resor med ca 20 deltagare gick via Falbygden/Rörsberga till Häggum.
I Häggum besöktes Ranstadsverket, lunch intogs i Bygdegården och information gavs om bygden i övrigt och Häggums Hembygdsförenings verksamhet. När man ändå var i Valle härad var det bara att fortsätta i vacker Vallebygd och avsluta med kaffe på Stiftsgården Flämslätt.

Bröd nu är 150 brödkakor bakade så kom och köp på Nationaldagen. Jobbet har Berit, Barbro, Gullan, Bengt och Bengt gjort.


Nationaldagen 2010 i Häggum 

Hela trädgården vid Gamla Prästgården i Häggum var fylld med besökare när Häggums UV-scouter bar in flaggorna som hissades på de två flaggstängerna och därpå följde nationalsången. Gunilla Christinasson hälsade välkommen med ord och tankar som gjorde att vi alla verkligen kände oss välkomna.

Häggums kyrkokör under ledning av Aysa Miteva medverkade vid två tillfällen och sjöng “Sommarsången”, “Idas Sommarvisa”, “Uti vår hage” och “Hymn till Västergötland”.

Kvällens högstidstalare Dan Sandros, var ytterligare en i raden av UV-scouter som varit fanvakt för si så där 30 år sedan och nu kommer åter för att hålla högtidstal. Dan växte upp i Lars-Larsgården granne med festplatsen. Dan Sandros är projektledare och har arbetat på Stena Renewable sedan 2008. Dan är civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Att vara projektledare innebär att lotsa bolagets projekt från vindkarteringar via arrendeavtalsdiskussioner, vindmätningar, projektering och tillstånd enligt miljöbalken till byggnation av vindkraftverk. 

Dan tackade för inbjudan och beskrev det som roligt och inte minst hedrande. Att dessutom få tala under den högtidliga devisen “Från Fanvakt till Högtidstal” gör inte saken sämre. 

De gröna skjortorna känner jag igen. Lägermärkena finns också på skjortorna. Jag minns mitt första UV läger 1977 och vet precis hur det årets lägermärke såg ut. Dan berättade en del minnen från detta. Många minnen från uppväxten i Häggum gjorde sig påminda när breven med inbjudan till att tala kom. Kanske är det så att de positiva minnena med tiden förstärks. 

I sitt tal tog Dan Sandros upp begreppet förändring. Förändringar kan vara något som upplevs både positivt och negativt men förändringar sker alltid. 
Häggum är ju inte en isolerad del i den globaliserade värld vi nu lever i . Just nu kanske tankarna går till den världsomspännande finanskrisen som skakar om oss. Men jag tänker här främst på de klimatförändringar som pågår. Förändringar som går fortare än tidigare förändringar och som bevisligen orsakas av oss invånare på jorden. 

Klimatförändringarna tvingar oss till förändringar antingen vi vill eller inte. Det känns tillfredställande att få arbeta med och bidra till den förändring som jag tror är nödvändig. Vi har i Sverige bra förutsättningar för förnybar energiproduktion och det ska vi ta vara på sa Dan Sandros.
Jag kan ibland tänka när jag är ute på någon ort och träffar deras företrädare som uttrycker oro för vindkraft att det skulle vara nyttigt med ett studiebesök i Häggum. Här har varit 50 år av stora förändringar i mångtusenårig byggd. Man har levt vid sidan av AB Atomenergis verksamhet under många år och fortfarande intresserar sig prospekteringsföretag kraftfullt för Billingen då uranhalten förväntas vara hög på många håll.

Dan kom avslutningsvis in på sin tid i Häggum. “Jag tror att jag härifrån fått med mig en grundtrygghet skapad av den gemenskap och det engagemang som fanns här under min uppväxt och som fortfarande finns. Denna grundtrygghet tror jag i sin tur är i det närmaste en förutsättning för att man ska trivas bra i en snabbföränderlig värld.”

Efter ett fyrfaldigt leve för hembygden, Sverige och den svenska fanan avtackades Dan Sandros med Skriften Billingsbygden och ett par av de goda hembakade brödkakorna.

Skövde Folkdansgille avslutade högtidligheten med ett antal danser. Genom samverkan med fler folkdansare från Kyrkefalla-Ransbergs Folkdanslag blev det en stor uppvisning danser från när- och fjärran.

Efter kaffeservering avslutades högtiden i Häggums kyrka med andakt ledd av Kh Kjell Knutas. Häggums kyrkokör sjöng följande i kyrkan “Över berg och dal”, “En vänlig grönskas rika dräkt” och “Gud bor I markens vilja”. Kollekt togs upp till Svenska kyrkan i utlandet.

Dan Sandros. Högtidstalare Nationaldagen 2010

Dan Sandros. Högtidstalare Nationaldagen 2010.

Midsommar Aktiv midsommar i Häggum. Hembygdsföreningen hade inga arrangemang men andra arrangemang är värda att uppmärksamma och tacka för.
Midsommardansen var i år förlagd till Gamla Prästgården p g a bröllopsfest i Bygdegården. Midsommarstången med mycket blommor i, dansen till tonerna av Nils-Haralds dragspel, lekar/tävlingar, pilkastning, chokladhjul och fika. Allt bidrog till en fin eftermiddag i det härliga vädret. Närmare 100 personer var det säkert.
I Häggums kyrka vigdes Andreas och Veronica som båda dessutom växt upp i Häggum och bor kvar här, det är ovanligt numera. Grattis från Hembygdsföreningen.
Midsommardagen besök från Sundsvall Astrid och Bengt-Elof Johansson med barnbarnet Sebastian Porsvald. Bengt-Elof besökte Källs gravar på kyrkogården som var släktingar till honom, samt Jonstorps husgrunder där morfar var född.
Söndagen efter midsommar anordnade Skultorps församling friluftsgudstjänst vid Emmes stûva.

Veteranbilens kväll vid Emmes stûva den 1 juli blev en folkfest.  

Det är stor uppslutning när Häggums Hembygdsförening inbjuder till Veterankväll. Alla kan få något intresse tillgodosett. Fler och fler blir det också som kommer vilket gläder oss och en bidragande orsak är förstås vädret. Torsdagskvällen var helt fantastisk. Men också miljön med vår lilla ryggåsstuga, kaffe med hembakat bröd och varm korv.
Lite statistik: 66 veteranbilar, 2 lättviktare, 26 mopeder, 2 Messerschmitt, 20 motorcyklar, 4 speedwaymaskiner, 3 flakmopeder, veteranbussen och 20 försäljare. Antalet besökare och deltagare närmar sig 500 personer vilket avspeglade sig bl.a. i försäljning.

Granqvists motorcykel

Det finns två fordon från Häggum med sina egna historier. Opel 1939 tillhörig Bröderna Jonsson i Bäckagården. Motorcykel Monark 1951 tillhörig syskonen Granqvist i Stora Gåran. I kväll var det motorcykeln som var höjdpunkten. 
Inledningsvis lite presentation av syskonen Granvist, Olga, Hjalmar och Rupert. De valde att leva efter gamla metoder på sin gård på Billingsluttningen. Gården brukades med Oxar fram till slutet av 1950-talet. Den vandring som finns vid ladugården vid Emmes är flyttad hit från Gåran. Den var i bruk, med oxarna för, på vintern 1958.
De hade ett tröskverk i den så kallade Kindboms ladugården, det var grannfastigheten som de köpte 1944. Men det ville sig inte, remskivan på motorn var för stor eller så var remskivan på tröskverket för liten så varvtalet på tröskverket blev för högt. Det stod inte still på logen undan vandrade och därefter inga mer försök.

Alltnog tröskverket blev berömt en gång till. Syskonen Granqvist var inte precis några kyrkobesökare men trots det testamenterade de allt till Häggum kyrka. För staten skulle inget ha. I samband med att kyrkorådet fick ta hand om boet så fanns det skäl att leta efter pengar både här och där. Och se i ”knivlådan” över cylindern på tröskverket låg det cirka 30-35.000 kr.
Motorcyklar i Häggum i början av 1950-talet handlade om Husqvarna ”rödmyror”. Erik Dahl med bilverkstad i Pukabo var återförsäljare och han sålde många. Det bar sig inte bättre än att grannarna på båda sidor Ernst Andersson och Sven Storm hade köpt nya motorcyklar. Men Granqvist skulle ligga steget före så han köpte en Monark 125 kubik, röd och med fotväxel som Monark var först med. Inköpspris 1951 var hela 1.253 kronor.
Motorcykeln har gått 12 mil i dag 1 ½ mil av dessa har Rupert Granqvist gått till fots med cykeln hem från Skövde till Häggum. Dom flesta har glömt att denna motorcykeln fanns och då erinrar sig någon att Rupert fått frågan om hade körkort. Det väckte en viss reaktion och därefter stod motorcyklen i finrummet med lakarn övar sig.

Åkeriägare Bengt Olsson i Skövde fick köpa den för cirka 40 år sedan. Nummerplåten behöll Rupert som minne. Förra året köptes den av Anita och Lennart Arrhenius, Skultorp, man kan också säga att det nu finns en Häggumsanknytning igen.

Årets bil och fordon
Lincoln Continental 1947 års modell utsågs till kvällen bil, ägare Lennart Karlsson och Liselotte Pettersson, Pukabo Häggum. Bilen importerades från Mischigan USA i oktober 2005 därefter har Lennart arbetat med den i 4 år. Från början var det en V 12 motor i men de höll inte utan byttes senare till V8 som utvecklar 165 hk. Rutor och cabriolet drivs med hydralik. Bilens nypris 1947 var 4.000 $ och byte av motor till V 8 1950 kostade 1.500 $.

Lincoln Continentel var en lyxbil USA. Det var i en sådan bil John F Kennedy färdades när han mördades 1963. (Wikipedia 2010).

Lennart hade beting på att bilen skulle vara klar till midsommar 2010 och den första resan var att skjutsa dottern Veronica och mågen Andreas till och från deras vigsel i Häggums kyrka. 
Som tack från veteranträffen överlämnade ordföranden ett exemplar av Billingsbygden som innehåller mycket historia från Häggum.

Lennart Arrhenius för Granqvist motorcykel blev inte oväntat föremål för tack och gåva i form av Billingsbygden.

Skaraborgs Motorveterander fick samma form av tack för samverkan kring arrangemanget i Häggum. V ordf. Åke Gustavsson i Skaraborgs Motorveteraner och ordf. Bengt Kindbom i Häggums Hembygdsförening var rörande överens om att det blir en träff igen 2011. Första torsdagen i juli månad är den 7/7 då ses vi igen. Och som Åke Gustavsson uttryckte det; man vill komma tillbaka till en så vacker plats och till allt det goda som bjuds.

Kvällens längsta applåd och största ovationer fick Erik Persson, 5 år, Kvarnslätten när han drog runt några varv på innerplan med sin motorcykel Suzuki JR 50 och full enduroutrustning. Erik går endurskolan hos FMCK Skövde. Före det hade pappa Lennart Persson dragit i gång en av sina speedwaymaskiner, för är det motorträff så skall det låta lite också.

Itera cykel.Morgan Berg kom på sin Itera cykel tillverkad i kompositplast. Cykel var mest omtalad 1982 innan den började säljas. Sen blev det en flopp. För dyr, för tung och instabil. Fabriken som tillverkade den byggdes upp med statligt stöd låg i Wilhelmina och fick snart läggas ned igen. I stället för 100.000-tals nytillverkade cyklar blev det 12.000. 
Det brukade sägas att cykeln var så instabil att det inte gicka att cykla på den nykter. Men det klarade Morgan galant.

Busstur Även i år kom Ingermar Andersson till oss med sin Veteranbuss. Bussen gick två turer i bygden – ”uppåta till Boslycke gamla skaravägen neråta till byn och bortåta till Emmes igen.” Bengt Kindbom var med i bussen och berättade om gamla Skarastigen, Atomenergis utbyggnadsplaner på 1970-talet och byn historia. 

Tack till alla som arbetade i kväll och före och efter festen. Utan Er hade det inte blivit något.

Ängavägen till Tranebärssjön. Vi var 20 personer som på kvällen den 8/7 startade vår vandring från kyrkans P-plats, via bygatan och en bit på ”Ängavägen” innan vi vek av till Tranebärssjön. Bengt Kindbom berättade om gårdarna i byn och ”Ängavägen” som precis som namnet säger var vägen till byns ängar. Före 1929 fanns ingen allmän väg till Stenstorp och före laga skiftet 1855 var ängarna som låg vid gränsen till Brunnhem gemensamma för byn. För att nå dit hade man en väg som gick öster om nuvarande landsväg förbi Källegårdarna, Korsgården mot Pukabo.
Efter Korsgården i anslutning till Gruvvägen studerades en bild som visade hur åkrarna var innan dagbrottet etablerades. Efter det var det raka vägen till grillning, fika och gemenskap vid Tranebärssjön. Ett tack riktades till Linda Lawrence-Brown för förslaget att ordna en grillkväll vid sjön.

Häggums by – Tovatorps by vandrade 14 personer och 4 till delvis den 15/7. Efter 10 mm välbehövligt regn på em. så var kvällen ljummen och fin. Som tidigare startade vi vid kyrkan och gick den gamla bygatan för att vika av mot Tovatorp. Vi passerade följande befintliga eller tidigare bebyggda gårdar och torp: Salmesgården, Solliden, Lars-Larsgården Gustavsson, Lars-Larsgården Kjells, Lars-Larsgården Abrahamssons, Snus Johannesa, Norra Sandtäkten, Lars-Larsgården H. Johanssons, Skattegården Henrikssons, Bränneberg, Hansatorp/Hansagården, Bränneberg Lillängsbacken, Lillängen, Larspettera, Tre Åslagårdar och därmed lämnade vi Häggums bys skiften. 

Tovatorps by bestod av tre gårdar Tovatorp Stommen, som var kyrklig jord, Tovatorp Nolgården och Tovatorp Sörgården. Att Tovatorp var en egen by innebar att de hade en byordning för gemensamma angelägenheter. Vid Tovatorp Sörgården fick gruppen inta sin medhavda fika och vila benen efter 3,5 km vandring med nivåskillnad från 195 m ö h till 270 m ö h.
Närmare beskrivning finns i Kyrkstallet vid kyrkans P-plats utgåva Häggums by – Tovatorps by.

SPRF Skövde hade vi nöjet att ha som gäster den 10/8 för Vandring på Tån. Åter vid Emmes stûva fikade gruppen och umgicks en stund.

Ranstadsverket en vecka. Den 6-8/8 hade Häggums Offroaders sin Häggumaträff.
Den 14/8 hade Bengt Lilljha bjudit in till en mycket trevlig återträff med personer som arbetat för AB Atomenergi och de olika Ranstadsprojekten. Tack!

Mula möske. Inte ens dåligt väder hindrade 25-talet personer att komma till Lottes i Söakullen lördagen den 28/8. Bengt berättade om Söakullen och Häggrens, spektaklet som resulterade i Häggumavisan m m. Ander och Inez sjöng Häggumavisans 38 verser. 
Höstagille i Bygdegården. Vi får följa med Maj-Britt Olsbo i ord och bild på 80 mils Pilgrimsvandring. ”El Camino”, den franska vägen till Santiago de Compostela i Spanien.

Vi får följa med Maj-Britt Olsbo i ord och bild på pilgrimsvandringen ”El Camino”, den franska vägen till Santiago de Compostela. Våren 2008 gick hon den 80 mil långa vägen från franska sidan av Pyrenéerna till Santiago samt ytterligare ca 10 mil ut till Finisterre på den spanska västkusten. 

Antalet vandrare som går leden utgör nu ca 150.000 per år.
Pilgrimer vandrar sedan medeltiden till Santiago de Compostela för att besöka aposteln Jakobs grav.
Maj-Britt Olsbo har gett ut en bok om detta fantastiska äventyr. I ”Min väg till Santiago de Compostela” beskriver hon vandringen och några av alla de spännande möten den innebar. Vandringen lärde mig också mycket om mig själv och gav mig idén till den här boken. Jag delar med mig av mina erfarenheter och ger tips och råd till alla som jag hoppas kommer att följa vägen till den helige Jakobs grav, som också var mitt mål. Det jag lärde mig var att det var vandringen som var målet.

Grynkorv blir det lekamliga målet.

Träffen samlade 60 personer och vid denna delades utmärkelsen ”Årets Häggumare 2010” ut till Häggums Kyrkokör.

Kyrkokören firade tidigare i höst 85 år. Motiveringen för utmärkelsn lyder:
Häggums kyrkokör ”Årets Häggumare 2010”

För er förnyelse av körsången och den allmänna sången i Häggum. Kyrkokören visar ett starkt engagemang och stor entusiasm som är till glädje för alla i bygden.

Under mer än 50 av de 85 åren har Häggums kyrkokör medverkat vid Hembygdsföreningens Nationaldagsfriande i Häggum för vilket vi i Hembygdsföreningen och alla som deltagit i festligheterna tackar för.

Gulgran och Tomte
Julgranen skänktes i år av familjen Lundell i Rosenlund. En fin och stor gran Del var väl ett 10 tal som jobbade med den.

Kring Tomtemor Gunilla samlades mycket mer folk på eftermiddagen när hon kom med häst och släde till bjällerklang. Anton körde säker och vant. Det var 40 barn som fick julklappar men det var fler barn på plats och minst lika många vuxna som fick värma sig med glögg och pepparkakor. Skinkan i lotteriet vanns av Uno Rehnström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *