Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2009

Till Minne.
Under årets inledning kom budet att Arne Jacobsson och Bo Olsbo avlidit. Båda har haft förtroendeuppdrag i föreningen och vi tackar för deras insats. Gåvor har överlämnats till Hembygdsförbundets Minnesfond för att hedra deras minne.

Nu har Canadensarna rätt att leta efter uran.
Regeringsrättens utslag den 27/1 2009: ”Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd”.
Därmed gäller domen från kammarrätten i Sundsvall som gav tillstånd till uranletning på hela Billingen.

Årsmöte.
Vid årsmötet visade Leif Crona, Skövde sin gripande film om Axel Linus Vall – ”Korga-Vall”. Korgmakaren, levnadsfilosofen som bodde i en liten stuga vid Blängsmossen på Nordbillingen. Vall tillverkade korgar vispar och kvastar som han bl a sålde på torget i Skövde. Leif Crona visade ytterligare filmer som ”Det klingande året”.
Semlor och kaffe intogs av 32 personer som sedan deltog i årsmötesförhanlingarna. Efter förhandlingarna visades ett antal bilder från de arkeologiska utgrävningar i Häggum 1958-1960.


Torpvandring.
Den 1 maj samlades drygt 15 medlemmar för att vandra ”Ängavägen” söderut från byn. Innan byn skiftades ut i mitten på 1850 så odlade gårdarna skiften i Häggums Mossagärde, Häggums Åkergärde och Häggums Klevagärde. Byns ängar låg längst i söder och där togs först en ängsslåtter av hö och sedan fick djuren komma på beta. För att komma till ängarna fanns en mycket gammal väg och dess läge följde vi från byn till Pukabo.

Bland Källegårdarna är ett bostadshus rivet. I det hemmet var det för första gången som nattvard firades utanför kyrkan i slutet av 1800-talet. För att kyrkan och myndigheterna inte skulle kunna angripa den då unga Missionsförsamlingen bildades en ”Brödbrytelseförening”.

På Korsgården saknas också bostadshus och flyglar av det skälet att i flygeln störtade en J37 Viggen 1979 och senare revs alla hus i trädgården.

Den mycket korta bosättningen ”Barackbyn” passerades. Mitt för Ranstadsverket byggdes en matsalasbyggnad med kök och bostad samt 8 bostadsbaracker för pendlare som arbetade med att bygga verket.

Från byn tog vi med oss var gårdarna Allmänningen Skattegåden, Pukabo, Stofsgården, Hulan och Toragården legat för att se vart dom fick flytta när bygemenskapen bröts upp. Upp till 100 år blev de kvar innan det var dags för AB Atomenergi att lägga beslag på dom. Av alla Skattegårdar finns inget kvar mer än platsen där de låg. Hulan är också borta sedan länge sammanslagen med Toragården. På övriga gårdar finns husen kvar då de avstyckades när Atomenergi köpte marken. 

Det rådde högsommarväder, allt är en månad tidigt eller så. Körsbärsträden slog ut i full blom, de första utslagna konvaljerna plockades i dag, storspov och svalor följe vår vandringsväg. Tidsmässig är allting relativt. Tillbaka till byn vandrade vi -den nya vägen- som är flera hundra år gammal.

Ett nytt sorgebud nådde oss den 7 april – Karl-Erik Thorell har dött. Han var hedersmedlem i föreningen och hans insatser har varit ovärderliga. Karl-Erik var medlem från 1954 då Hembygdsföreningen bildandes och medlemskapet kom att sträcka sig 55 år framåt. I 42 år 1961-2003 var han Hembygdsföreningens sekreterare. Karl-Erik Thorell har under 55 år deltagit i de flesta aktiviteter som föreningen genomfört. Tack för stor insats för hembygden.
Karl-Erik Thorells minne har hedrats med en gåva till Hembygdsförbundets Minnesfond.


Studiecirkel
26 maj avslutades de två studiecirklarna om Ranstadsverkets historia. Detta skedde genom en vandring på Ranstadsverket där vi följde skifferns och uranets väg från gruva till lakverk. Bengt Lilljha vd för Ranstads Industricentrum var vår värd och guidade tillsammans med Bengt Kindbom.
Efter tio sammankomster i vardera cirkeln har vi samlat på oss mycket kunskaper om perioden från 1945 till 1970. Mycket har varit okänt även för oss på orten. Tanken är nu att sammanfatta detta i några uppsatser som exempelvis kan indelas i fyra avsnitt. En om atombomben, stormakternas intresse för det svenska uranet till den fredliga användningen. Inköp av ett stort antal gårdar i Häggum och vad som hände kring detta och hur de boende reagerade är ett andra ämne. Resten handlar om byggnation och drift.  

Ännu ett Nationaldagsfirande i Häggum – 55:e året. Fantastiskt med en sådan uppslutning även om det var ganska kyligt på em. Värmde gjorde; musiken av Hemvärnets Musikkår, sången av Häggums kyrkokör, högtidstalet av Sara Larsson och kaffet med det hembakade brödet.
Högtiden avslutades med andakt i kyrkan under ledning av Kh Kjell Knutas, fanvakt av UV Scouterna och mycket körsång.

Från Fanvakt till Högtidstal
Sara Larsson, Solhaga Häggum/New Dehli Indien 2009 års Högtidstalare vid Nationaldagsfirandet i Häggum.

Sara gick i söndagskolan i Missionhuset i Häggum och var aktiv UV-scout tills hon lämnade byn för studier. Sara har gjort en fantastisk ”resa” grundad på en stark tro som hon burit med sig från den trygghet som uppväxten i Häggum gav. Hela talet vid nationaldagen genomsyrades av ett stort och äkta engagemang för medmänniskor som inte haft samma tur som vi.

Efter gymnasiet, studerade hom på Chalmers under 4,5 år. I ett studieuppehåll efter tre år och for Sara Larsson till England och Kina under ett halvår som förändrade hennes liv – jag såg världen på ett nytt sätt och var därefter inställd på att arbeta internationellt socialt.

Efter examen 1998 började hon på Ericsson i slutet av 1999. Verkade inom området för kontraktshantering, projektledning, logistik, i olika befattningar och länder, förutom Sverige också längre tid i Etiopien, Kina och Indien.

I Indien lärde Sara Larsson känna människor i en lokal kristen församling med stort socialt engagemang, och tillsammans med dem växte tankarna i mig att göra något annat. Flyttade hem till Sverige 2005 men ett år senare var hon tillbaka i Delhi. 

Sara Larsson tillbringar stora delar av året i Indien, engagerad i olika projekt, men med huvudpunkt på Commotion, arbetet beskriver Sara såhär:

”I Delhi arbetar jag tillsammans med en lokal kristen församling och ett par olika biståndsorganisationer. Jag har varit med om att starta en Trust (typ stiftelse) som arbetar med värderingar och attityder bland ungdomar i staden. Exempelvis självinsikt, relationer, grupptryck osv osv. Vi arbetar också med People 4 People, dvs medvetenhet kring aktuella frågeställningar som har med människor att göra, typ fattigdom, barnarbete, motsättningar mellan folkgrupper osv. Så rent praktiskt kör vi olika typer av workshops i skolor, använder kreativa metoder som musik och drama, vi anordnar events och andra tillfällen för ungdomar (i varierande ålder) att påverka och uppmana till medkänsla och gemenskap människor emellan.

Vi vill göra Commotion, som stiftelsen heter, självgående genom inkomster, men i dagsläget bärs arbetet finansiellt via mina kontakter och stödjare.”

I högtidstalet berättade Sara också om arbetet med att hjälpa flickor bort från sexhandel och om hjälp till pojkar som drabbats av AIDS/HIV.  


Uranletning
Länsrätten i Dalarna har gett Canadensiska bolaget Continentel tillstånd att provborra i den södra delen av Häggum. Domen kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall fram till den 3/8-09. Informationsmöte ordnas 23 juni kl. 19.00, Café Åsle Tå, Åsle.

Vill Du veta mer om domen och kartor över områden som berörs: Kontakta Dag Fredriksson 0500-453066 dag@fredriksson.gs.

Midsommar 2009 Vädret denna stora sommarhelg kunde varit bättre. Dansen runt midsommarstången vid Bygdegården kunde genomföras med god anslutning och med Nils-Harlad Johansson, Tåstorp som spelman.

Friluftsgudstjänsten vid Emmes stuga på söndagen efter midsommar fick flyttas till kyrkan. Fram till 20 min före utsatt tid såg det bra ut men sedan vräkte regnet ned. Det var tråkigt för trots att molnen hängde över bygden kom det många till kyrkan.


Ett sorgebud nådde oss den 27 juni – Margareta Johansson har gott bort. I 10 år 1975-1986 var hon Hembygdsföreningens kassör. Tack för stor insats för hembygden. Margareta Johanssons minne hedras med en gåva till Hembygdsförbundets Minnesfond.

Veterankväll
Hundratals kunde hälsas Välkomna till en kväll med veteranbilar och andra veteraner vid Emmes de 2 juli. Lite regn på em. skrämde inte bort publiken och alla som ville kunde inhandla varmkorv och kaffe med bröd. Ingemar Andersson fanns på plats med sin veteranbuss som gjorde två turer i Häggum.

Hembygdsföreningen tackar Skaraborgs Motorveterander för samarbetet och hälsar föreningen och dess medlemmar välkomna 2010.

Antalet veteranfordon; 55 bilar, 28 MC / moperder och 4 traktorer.
Till kvällens finaste ekipage utsågs en Flerfärgad Chevrolet Pheaton 1929 och grön Jaguar E-typ V12. 

Mûla Möske 
Så var det återigen dags att samlas på Halleberg för en underbar kväll. Solnedgång, den djupa granskogens tystnad, marschallernas ljus i natten vid hemgång över den blöta mossen och klar stjärnhimmel.

Halleberg denna plats som vårdas av Ann-Marie Agnar med familj fick på kvällen ta emot över 40 besökare. Vi tackar Ann-Marie. Ordf. i hembygdsföreningen berättade om Halleberg en nyodling från senare hälften av 1800-talet där skogen tidigare än hundra år efter återtagit vad som odlades upp av familjen Larsson.

En tipspromenaden var ordnad för att åskådliggöra Halleberg, den gick runt huset, ruinerna av ladugården, bakom skithuset, vidare förbi den odlarmöda som lagts ned på stenmurar, diken och en stenbro. Tipspromenaden vanns av Gunn Bergman, Agnestad som belönades med en Billingsbygden.

Efter grillning och kaffedrickande var det dags för kvällen höjdpunkt. Sagor för vuxna berättade av Berit Carlsson, Stenstorp. Stugan var fylld till bristningsgränsen. Stämningen var förtätad när sagorna som Berit sa ”kröp runt väggarna och under det låga taket”. Till ljuset av fem stearinljus i en kandelaber berättade Berit om, Kärringen mot strömmen, Ållebergs ryttare, Jätten i Skalunda och många fler sagor och läste som avslutning ”Jönns” dikt Präjlatrösk. Passande på Halleberg där präjel använts för tröskning. Som ett litet tack fick Berit också en Billingsbygden.

Torpleden. Svenska Turistföreningen södra Skaraborgskretsen gästade oss den 5 sept. och gick Torpleden. Ordföranden berättade om hembygdsföreningens arbete med inventering av gamla boplaster och om människor som bott efter torpleden. 24 deltagare från STF och 3 värdar från Hembygdsföreningen.

Gåramålning Som gåva har Hembygdsföreningen av familjen Fransson, Lilla Boslycke fått en gåramålning av Mikael Raatikainen över Lilla Boclycke 1917. Gåva mottages tacksamt.

Emmes Lördagen 10 oktober ”höstade” vi vid Emmes. Nytt stängsel runt tomten som uppfyller alla normer för hästarna på andra sidan gränsen. Allmän uppstädning och fika för de åtta som var på plats.


Studiecirklarna om Ranstadsverkets historia 1945-1969 avslutades den 4 november med en festlig kväll på Löfwings Ateljé & konstcafé i Hornborga. 

Deltagarna fick fyra uppsatser à fyra sidor som en sammanfattning av cirklarna. Uppsatserna kommer att införas i Billingsbygden, redaktionen får avgöra i vilken omfattning de presenteras 2010 och ev 2011. Framtaget material från cirklarna läggs i tre arkivmappar inklusive utskrifter av allt material i cirkelledarens dator.

Redan nu framfördes önskemål om ytterligare studiecirklar om Ranstadsverkets historia 1970-1990 och efterbehandlingen 1990-2010. En eller två cirklar kommer att starta i slutet av januari 2010. Period 1970-1990 innehåller helt osannolika planer på utbyggnad och som kanske aktualiseras igen.

Studiecirkeldeltagarna bjöd dessutom cirkelledaren Bengt Kindbom med hustru Inez på utsökt mat med kaffe och kaka, vilket vi tackar för.

Studieförbundet Vuxenskolan, Studieplan: Ranstadsverkets historia.
Arrangör Häggums Hembygdsförening. Lokal Häggums Bygdegård. Cirkelledare Bengt Kindbom.

Planens syfte är att dokumentera de lokalhistoriska delarna av de projekt för Ranstadsverkets utbyggnad som har existerat 1970-1990 och efterbehandling 1990-2010.


Sammankomst 1. Uppföljning av Ranstadsverkets historia. Fyra artiklar

Sammankomst 2. Omvärldsvärderingar. Internationella energikriser. De politiska debatten om kärnkraftens vara eller inte vara

Sammankomst 3. Projektering. 1969 Driften upphör och verket läggs i malpåse. 1969-1974 Processutveckling, utredningar. 1975-1976 Projekt Ranstad 75 brytning 6 Mt skiffer/år. Drogs tillbaka nov. 75 lades ner 76.

Sammankomst 4. Projektering. 1976-1977 Mineralprojekt Ranstad brytning 1 Mt skiffer/år. Kommunalt veto hösten 77. 1977 Ranstadsverket blir eget bolag Ranstad Skifferaktiebolag (RSA), (LKAB 50% Boliden 30% Studsvik AB 20%) Köpeskilling för den fasta egendomen 15 Mkr. 1977-1980 Projekt Ranstad brytning 2 Mt skiffer/år. 1.7.80 beslutas om avveckling av all projektering.

Sammankomst 5. Processutveckling. 1980-1984 Processutveckling fullutvinning ur skiffern (statligt utvecklingslån) beslut om avveckling. Verksamheten bedrevs av RSA som ägs till 60% av AB Svensk Alunskifferutveckling (ASA) (som i sin tur ägs till 50% av Boliden AB och till 50% av LKAB) till 20% av LKAB och till 20% av Studsvik Energiteknik AB. 30.4.1984 lämnar den sista personalen Ranstadsverket.

Sammankomst 6. Efterbehandling. 1990-1993 efterbehandling dagbrott och lakrestområde. Rivning vissa byggnader, rivning grovkross, vattenfyllning av tunnelsystemen m m. Silon sprängdes den 31 oktober 1991. Beräknad kostnad 145 miljoner kronor. 1990-2007 Rening vatten från lakresten avslutas därefter släpps vattnet i Marbäcken. 2007-2008 Mogningslager, skifferlager söder lakverket, hushålls och industritipp väster om verket behandlas, bassängerna vid IA verket rivs.
2008-2009 Rivnings- och efterbehandlingsplaner utarbetas för sovringsverk, lakverk, ÅC, NV/IA, kalksilo m m.


Sista kyrkostämman i Häggum Söndagen den 8 nov 2009 hölls den sista kyrkostämman i Häggum. Därmed avslutas en epok, Häggum som egen församling, som har gällt sedan i vart fall 1100-talet. Efter att kyrkostämmans sist valde ordf. Ingvar Levander, Höberg slagit klubban i bordet i ett historikt klubbslag så bjöd församlingen på middag i Bygdegården.

Höstagille Häggums Bygdegård var till bristningsgränsen fylld av 72 besökare vid sittande bord lördagen den 14 nov. Kvällen inledde med kvällsmat, en gammal hederlig rätt – raggmunk, stekt fläsk och krösamos. Barnen festade på pannkakor med sylt och grädde.

Efter maten underhöll Skövde kommuns fritidsförenings teatersektion med showen: ”Öka Farta och sträck på benen”. En resa genom dagens verklighet i kärlek, städning och baciller. Gruppen har haft ett par stora julshower på Stadsteatern i Skövde. De uppträder också på äldreboenden och i bygdegårdar, pubaftnar, födelsedagskalas och vid årsmöten. I Häggum sattes publikrekord vad gäller Bygdegårdspubklik. 
Efter att årets Häggumare utsetts avslutades kvällen med kaffe och mingel.

Årets Häggumare 2009. Årets Häggumare har kommit till Häggum och blivit en del av Häggum. Han brukar en plats som ingen trodde var till någon nytta längre. Han trotsar gängse synsätt på vad som är möjligt. Han har gjort Häggum känt i princip över hela världen genom internet och olika diskussionsforum. Genom bokutgivning, föredrag och studiebesök sprider han sin fantastiska kunskap och hälsar alla välkomna till Häggum när som helst. Dessutom engagerad i det lokala föreningsarbetet nu som ordförande i Häggums Bygdegårdsförening.

Ludvig Johansson, Bossgården Kvarn står för allt detta därför har Hembygdsföreningen styrelse beslutat att utse Ludvig Johansson till årets Häggumare 2008.

Förhoppningsvis kommer Häggumsbor och besökare inom en inte alltför avlägsen framtid få njuta av den Rhododendron dal ”Lilla Sofiero” som Ludvig Johansson tagit initiativ till vid Gamla Prästgården.

Häggums Hembygdsförening hyllar årets Häggumare med en vägvisning till ”Djungeln”.


Uranletning Kammarrätten i Sundsvall tar inte upp överklagandena av Länsrätten i Dalarnas dom att ge tillstånd till uranletning på Falbygden. Därmed har Continental Precious Minerals Inc., Canada tillstånd till prospektering i området från Timmersdala i norr till Skörstorp i söder. I princip hela Häggum är berört.


Julgranen Skänkt av Margit och Gunvall Levander, Gröneberg sattes upp på P-platsen vid kyrkan den 5 dec. Det var det väl inövade gänget Anders Kindbom, Stig Bood, Leif Larsson, Roland Wilsson, Andreas Willson, Åke Larsson, Erik Lundell, Emma Kindbom, Johan Kindbom, Stefan Agnar och Bengt Kindbom som återigen gjorde det. Rutinerna är 1 tim för att hämta granen på berget, 1 tim för att dricka kaffe, som Berit Wilsson bjöd på i Källegården och 1 tim för att sätta i belysning och resa granen.

Tomten kom.Ett 80-tal personer samlades Emmes på lördag kväll den 5 dec. för att vänta på tomten. Ute lyste marschallerna och inne stearinljusen. Hembygdsföreningen bjöd på glögg och pepparkakor.
Tomten Arne kom på fyrhjuling för det finns ju ingen snö att färdas på. Inne i stugan trängdes barn och vuxna för att lämna önskelistor till tomten. Han fick över trettio. Lika många gottepåsar fick han dela ut. Tomten fick också en julklapp från Häggums Hembygdsförening överlämnad av några flickor.

God Jul! När vi nu går in i julveckan vill jag önska alla en god och fridfull jul. Hembygdsföreningen tackar alla alla medlemmar och alla som deltagit i våra aktiviter och för det gångna året. Med förhoppning att vi möts till ny verksamhet 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *