Föreningens tillställningar

Arkivmöte 2004-10-19

15 medlemmar slöt upp vid Ranstadverkets grindar för att delta i arkivmötet. Bengt tog fram en box ur arkivet och berättade om Häggums kommuns planer på ett folkets hus precis innan kommunen gick upp i storkommunen Skultorp. I arkivet fanns ansökingshandlingar, beräkningar och ritningar på den tilltänkta samlingslokalen.

Vidare så visades det exmpel på den hejdlösa byråkratin under slutet av första världskriget. Det finns rapporter sparade för Tröskning, Innehav och förbrukning av potatis, Inventering av fodermedel, Ansökan om bildande av självhushåll, Leveransplikt av spannmål, etc.

Därefter så fick deltagarna själva titta runt bland de olika föremålen och dokumenten i arkivet. Till sist så visades den mycket detaljerade flygfotokartan från 1953 som är en gåva från AB Atomenergi till hembygdsföreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.