Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2004

Gott Nytt År
2004 är tillända. Årest slut präglas av den stora tragedin i Sydostasien. Våra tankar går till alla som sörjer eller är drabbade på annat sätt.
Hembygdsföreningens verksamhet det gångna året har präglats av två jubileum och en omfattande verksamhet i övrigt. Ett tack riktas till alla medarbetare och till Er som besökt oss, för att året som gått blivit så bra.
Välkomna till ett som vi hoppas lika rikt år 2005.

Tack Karl-Erik Thorell
Karl-Erik Thorell avgick vid årsmötet 2004 ur styrelsen som ledamot och sekreterare. Karl-Erik har tillhört Hembygdsföreningens styrelse i 43 år. En fantastisk gärning där han har varit med och byggt upp föreningen till vad den är i dag.
Ännu större känns detta när vi i och med årsmötet inlett alla aktiviteter under Häggums Hembygdsförenings jubileumsår. Det är bara 7 av dessa 50 år som Karl-Erik inte tillhört styrelsen men även före inträdet i styrelsen var han med i hembygdsarbetet och har därmed deltagit i alla aktiviteter sedan föreningen bildades.
Ett stort tack till Karl-Erik Thorell för ett gediget hembygdsarbete som i dag känns ouppnåeligt för oss andra.
Välkommen
Fredrik Ekegren som ledamot i styrelsen och ansvarig utgivare för hemsidan.

Billingsbygden
Skövde hembygdskrets har fördelat restupplagan av Billingsbygden för åren 1977-1999 mellan föreningarna. Årgångarna 1973-76 och 1978 är slut. Övriga är till salu är Du intresserad kontakta någon i styrelsen eller föreningen via E-post. Priset är 20 kr. per. ex. och porto tillkommer om de skall skickas med post.
Av följande årgångar finns: 
1977 5 exemplar, 1979 4 exemplar, 1980 22 exemplar, 1981 31 exemplar, 1982 35 exemplar, 1983 25 exemplar, 1984 26 exemplar, 1985 35 exemplar, 1986 21 exemplar, 1987 20 exemplar, 1988 17 exemplar, 1989 45 exemplar, 1990 49 exemplar, 1991 48 exemplar, 1992 42 exemplar, 1993 44 exemplar, 1994 34 exemplar, 1995 34 exemplar, 1996 22 exemplar, 1997 26 exemplar, 1998 24 exemplar och 1999 20 exemplar.

”Böndernas Hus”
Gunvall Levander och Hembygdsföreningen har kommit överens om att föreningen får ta över huset med inventarier och som motprestation underhålla det i framtiden. Den 8 och 15 maj målades det med rödfärg och pryder nu sin plats. Tack till målarna. 
Inom Häggums socken fanns under 1900-talet ett antal ”föreningar” för att anskaffa gemensamma maskiner till jordbruket. Utgångspunkten var både ekonomisk och praktisk för det gällde maskiner som inte användes i större utsträckning än att de kunde gå runt bland en grupp av gårdar. Exempel på sådana maskiner var tröskverk, kapsåg, vedhuggare, potatisupptagare m m.
Ett sådant exempel är ett långhalmsverk som ägdes av Erik Thorell, Backgården, Samuel Levander Gröneberg, Georg Sträng Pukabo, Evald Johansson Pukabo, Napoleon Sträng Lars-Larsgården, Fritz Ahlm Allmänningen Bertil Wilhelmsson Toragården och Nils Johansson Bäckagården. Tröskverket är tillverkat av Simeon Jansson Igelstorp Nr. 57 transportabelt och så brett att nekerna matades ned med långsidan. Halmen bands sedan till nya kärvar för förvaring och hantering. Tröskverket användes senast i slutet på 1940-talet eller början av 1950-talet.
Tröskverket är stort och omfångsrikt därför behövdes plats för att ställa det i när det inte användes. I dåtidens små lador och logar hade det tagits för stor plats hemma hos någon utom i Backgården där det stod fram tills dess att de köpte ett eget modernare tröskverk och därför byggdes ett särskilt hus 1946. Detta placerades vid äldsta vägen mot Stenstorp i gränsen mellan Håkan-Uddsgården och Höberg i dag på mark som ägs av Gunvald Levander.
Namnet har skapats av Sven Jonsson, Bäckagården som kallade föreningen som ägde tröskverket för ”Häggums förenade långhalmsbönder” och huset där tröskverket står uppställt för ”Böndernas Hus”.
I byggnaden kommer Hembygdsföreningen att förvara ytterligare lantbruksredskap som har med skörd och tröskning att göra.

Nationaldagen 50-år
Nationaldagsfirandet i Häggum blev så bra som vi i styrelsen hade förväntat oss. Tack till alla medverkande, till alla som hjälpte till att genomföra firandet och tack till alla Er som kom för att fira denna fina högtid. 

Mula möske
30 deltagare vandrade från Källeberg eller kom åkande till Svaneberg för att vara med om en fantastisk kväll vid Lottes i Söakullen den 28 aug. 2004. Kvällen inleddes vid brasan på sluttningen ned mot Söakullamossen. Med berättelser om Lotta och de andra gårdarna i Söakullen och Svaneberg där det i början på 1900 talet bodde minst 21 personer.
Av Lottes återstår husgrund och resterna av spismuren, ladugården är sedan länge borta på stället finns i dag ett fritidshus som ägs av Gunilla Andersson, Göteborg. När vi fikat bjöd Gunilla in oss och det blev mer än trångt i stugan. Berättelserna fortsatt bl.a. om Lotta och Billberg. Både ute och inne sjöng vi allsång under ledning av Märta Johansson, Falköping med gitarr.
Vi elvatiden var det dags att vandra eller åka hemåt i den svarta natten där träden skuggade och i strålande månsken på öppen mark.
En kväll som aldrig kommer tillbaka eller kan göras om.

En dag i Skövde
Hembygdsföreningarna arbetar mycket med att dokumentera äldre tider men den dag som i dag är blir i morgon historia. Skövde Hembygdsförening har i samarbete med Skövde stadsmuseum utlyst en uppsatstävling med syftet att få oss att berätta om en dag under 2004. Uppsatsen skall vara på högst två sidor.
Manus, märkt ”En dag i Skövde 2004” skall vara Skövde stadsmuseum, 541 83 Skövde tillhanda senast den 15 december 2004.
Bidraget skall insändas anonymt. Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer bifogar du i ett separat kuvet.
Bidrag till framtidens historia, tänk om vi hade haft bidragen från en uppsatstävling 1904 att läsa, vilken kunskapskälla!

50-årsfesten
Vilken fest! Alla tyckte att det var en fantastisk kväll, med god mat och kvällens höjdpunkt kåseriet av Claes Astin. Fyra av de åtta medlemmar som varit med i 50 år var med på festen. Till hedersmedlemmar utsågs Karl-Erik och Maj-Britt Thorell, Conrad och Eivor Johansson som tack för 50 års oavbrutet arbete.
Ett stort tack till alla som medverkade till en höjdpunkt på de 50-åren.

Bengt Kindbom, Ordf. Hembygdsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *