Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2000

Publicerat den

Häggums Hembygds- och fornminnesförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2000.

Styrelsen har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Karl-Erik Thorell sekr., Camilla Olsson och Ing-Marie Kindbom ledamöter. Suppleanter Sven-Erik Lundell, Leif Larsson och Anders Kindbom. Föreningens representant för Billingebygden är Anders Larsson och representanter vid sammanträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar Conrad Johansson och Karl-Erik Thorell.

Antalet medlemmar vid årets slut är 103 (representerande 160 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse (se nedan). Styrelsen har under året haft två sammanträden.

Årsmöte hölls onsdagen den 15 juni i Bygdegården. Efter årsmötesförhandlingarna förflyttade deltagarna sig till Lilla Boslycke för att inta medhavt kaffe hos Majvor och Ingemar Fransson vid den nyanlagda sjön och våtmarken intill Kuttes och utloppet från Åsmossen. Tyvärr slog vädret om från solsken till åska, regn och hagel men vi som deltog fick ändå uppleva den lilla pärla som sjön utgör. I samband med besöket överlämnade Ingemar Fransson ett mynt till Hembygdsföreningen. Myntet är funnet vid anläggandet av sjön och preliminärt daterat till 1650-tal.

Nationaldagen i Häggum präglades av kyla och några regnstänk, ändå kom cirka 175 personer till G:la Prästgården. F. Kommunalrådet, dir. Anders Flanking höll högtidstalet. Häggums kyrkokör och Skövde Folkdansgille svarade för sång och dansinslagen. Högtiden avslutades i kyrkan med andakt av kh. Kjell Knutas.

Emmes stûva
Arbetsmöte 27 juni med diverse målning och byte av vindskivor på stugan. Friluftsgudstjänst söndagen efter midsommar med Häggum Församling fick flytta till kyrkan på grund av regn.

Bygdevandring anordnades den 1 augusti från Tovatorp till Tovaberget/Myggberget varifrån utsikten över Häggums by och bergen runtomkring strålade.

Höstagille firades i år den 28 oktober med 45 deltagare. Bengt Fransson höll ett uppskattat och humoristiskt kåseri under temat – livet förr. Kvällen inleddes med servering av råmjölkspannkaka där råmjölken skänkts av Bent Wahlström, Arvidsgården, Rådene. Som alternativ bjöds på falsk ostkaka. Till kaffet serverades morotskaka.

Fotoprojekt
Under året har samtliga bostadsbyggnader och en del övriga byggnader i Häggum fotograferats för att utgöra ett dokument över sockens bebyggelse vid tusenårsskiftet.

Övrigt
Häggums Hembygdsförening var värd för samarbetsträff med Skövde kommuns hembygdsföreningar i Bygdegården den 9 november.
I år var granen skänkt av Bengt Lilja, Ranstadsverken och restes den 9 december. 
Under året har bröd bakats i Gamla Prästgården vid några tillfällen.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och uttalar en förhoppning om allt stöd i kommande verksamhet.

Häggum 8 mars 2001

Bengt KindbomStefan AgnarAnders Larsson
Karl-Erik ThorellCamilla OlssonIng-Marie Kindbom

Ekonomisk redovisning för Häggums Hembygds- och fornminnesförening – Verksamhetsåret 2000

Inkomster:

Behållning från 19998 685,68
Medlemsavgifter1 550,00
Möten och fester5 051,00
Kommunalt bidrag5 880,00
Övriga inkomster1 070,00
Ränta8,52
Summa Kronor22 245,20

Utgifter:

Avgifter Hembygdsförbunden1 296,00
Försäkring860,00
Emmes219,00
Möten och fester3 635,50
Hyra2 350,00
Övriga utgifter1 110,00
Behållning till 200112 774,70
Summa Kronor22 245,20