Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 1999

Publicerat den

Häggums Hembygds- och fornminnesförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten 1999.

Styrelse har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Karl-Erik Thorell sekr. Camilla Olsson och Ing-Marie Kindbom ledamöter. Suppeleanter Sven-Erik Lundell, Leif Larsson och Anders Kindbom. Anders Larsson är föreningens representant för Billingsbygden. Conrad Johansson och Karl?Erik Thorell är representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar.

Antalet medlemmar vid årets slut är 145. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse (bilaga). Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild verksamhetsberättelse.

Årsmöte hölls onsdagen den 31 mars i Bygdegården. Årsmöte som samlat 60 personer och fick lyssna till Harald Johansson i Tåstorp som berättade om livet på gården för 80 år sedan. Efter kaffe med fastlagsbulle och hölls årsmötesförhandlingar.

Torpvandring anordnades till Lilla Gåran den 1 maj med 40 deltagare.

Torpleden underhölls den 6 juli, gräset slogs av buskar och grenar röjdes och märkning förnyades. Även i år har Skultorps skolor använt leden i undervisningssyfte. 

Nationaldagen i Häggum kom cirka 200 personer till G:la Prästgården. F. Kommunalrådet Ulla Olander höll högtidstalet. Skövde Folkdansgille och Häggums kyrkokör svarade för sång och dansinslagen. Högtiden avslutades i kyrkan med andakt av kn. Pia Hansson.

Emmes stûva
Friluftsgudstjänsten som skulle anordnats annandag pingst av Häggums Missionsförsamling fick även i år flyttas till Missionshuset på grund av regn. Friluftsgudstjänst söndagen efter midsommar med Häggums Församling samlade cirka 30 deltagare. Arbetsmöte 14 maj underhåll av stängsel, 28 o 29 juni samt 5 juli målning ladugård och uthus, Falu rödfärg, vitt och mossgröna dörrar, 10 penslar i gång vid varje tillfälle. Grillad och varm korv var belöningen. Nya dörrar tillverkade för stûva och lagård, ny flaggstång samt diverse underhåll.

Ranstadsverket 30-talet medlemmar hörsamma inbjudan att ta del av läget i återställningsarbetet enligt följande program: Samling vid grindarna Ranstad Industricentrum. Inledning, projektledare Håkan Svensson, Kemakta konsult AB, Stockholm. Historik, Per Linder, PL-konsult, Nyköping projektledare under åren 1987-1994. Återställning av Tranebärssjön, Teddy Nilsson, TN Byggkonsult, Kungslena. Åtgärder på lakresthögen och miljökontroll, Björn Sundblad, VBB VIAK, Nyköpingskontoret.

Höstagille firades i år den 30 okt. med 60 deltagare Meny rotfruktssoppa med klimp, recept ur landshövdingeresidensets kokbok och kaffe med Missveden äppelkaka till efterrätt. Underhållningen svarade kantor Henry Svensson Yllestad för, under temat avstånd.

Övrigt
I år var granen skänkt av Häggums församling och restes den 18 december. Under året har bröd bakats i Gamla Prästgården vid ett flertal tillfällen. Gåvor foto m m har föreningen mottagit från från Olga Thorells Dödsbo och Gunnel Larsson (f Nilsson) Floby.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och uttalar en förhoppning om allt stöd i kommande verksamhet.

Häggum 14 maj 2000

Bengt KindbomStefan AgnarAnders Larsson
Karl-Erik ThorellCamilla OlssonIng-Marie Kindbom